Povračilo izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete v karanteni ali obveznem varstvu otrok

Povračilo izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete v karanteni ali obveznem varstvu otrok

Povračilo izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete v karanteni ali obveznem varstvu otrok

Na spletni strani www.gov.si je objavljen ukrep, ki omogoča, da samozaposleni, družbeniki in kmetje v primeru karanten ali obveznega varstva otrok prejmejo nadomestilo za izgubljeni dohodek.

Upravičenci do delnega povračila izgubljenega dohodka:

 • samozaposleni,
 • družbeniki,
 • kmetje;

Kdaj ste upravičeni?

Upravičeni ste, če ne morete opravljati dejavnosti in organizirati dela na domu zaradi:

 • odrejene karantene (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali
 • obveznosti varstva otroka zaradi:
  • odrejene karantene otroku (z odločbo o karanteni ali s potrdilom o napotitvi v karanteno) ali
  • druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole (na primer zaprtje šole ali vrtca).

Kriteriji za delno povrnitev dohodka 

Odrejena karantena

Karantena mora biti odrejena z odločbo ali potrdilom zaradi:

 • stika z okuženo osebo ali,
 • prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo, ki je posledica vrnitve iz druge države;

Obveznosti varstva otroka

Velja za otroke:

 • do vključno petega razreda osnovne šole,
 • s posebnimi potrebami in posebnim programom v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in
 • ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Do povračila je upravičena oseba, če:

 • je otroku odrejena karantena z odločbo o karanteni ali potrdilom o napotitvi v karanteno ali
 • če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina (otrok ne sme obiskovati šole ali vrtca, ki je posledica okoliščin, povezanih s COVID-19) nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (potrdilo vrtca ali šole, ker je oddelek vrtca ali šole zaprt, razen v primerih splošno znanih dejstev – na primer, šolanje na daljavo).

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka

 Višina znaša 250 evrov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko oseba ni zmožna opravljanja dela zaradi višje sile (varstvo otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole).

Povračilo je možno največ do:
 • 250 evrov za 10 dni,
 • 500 evrov za 20 dni in
 • 750 evrov v enem mesecu.

S posamezno vlogo se lahko uveljavlja znesek v višini 250 evrov.

Predložitev vloge

Vloga se odda preko eDavkov na obrazcu NF-Karantena, najpozneje do 15. januarja 2022.

Finančna uprava bo delno izgubljeni dohodek nakazala najkasneje do 15. februarja 2022.

Več

 

 

Sorodne objave

Novice