POVRAČILO NADOMESTILA ZA KARANTENO ALI VIŠJO SILO PO PKP6

POVRAČILO NADOMESTILA ZA KARANTENO ALI VIŠJO SILO PO PKP6

V 6. interventnem zakonu (PKP6), ki velja od 28. novembra, višja sila zajema tudi ustavitev javnega prevoza in zaprtje državnih mej.

Delodajalci lahko uveljavljajo pravico do povračila izplačanih nadomestil plače:

  • za zaposlene, ki zaradi karantene na domu ne morejo opravljati dela, če izjavijo, da zanje ne morejo organizirati dela na domu,
  • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga obveznega varstva otrok (kot posledica karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, osnovne šole do 5. razreda ali socialnovarstvene storitve),
  • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga nezmožnosti prihoda na delo (ustavitve javnega prevoza, zaprtja mej s sosednjimi državami).

Izplačana nadomestila plače se povrnejo v celoti.

Pravico do povračila uveljavljajo z vlogo, ki jo oddajo elektronsko na internetni strani ZRSZ, na  portalu za delodajalce. Predložiti jo morajo v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene na domu ali višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja). Vlogo za povračilo pri vseh vrstah karantene na domu v navedenem roku lahko oddajo najkasneje do 31. 12. 2020.

ZRSZ sporoča, da v primeru, če uveljavljate pravico do povračila za obdobje pred začetkom veljavnosti novega zakona (ZIUOPDVE velja od 28.11.2020), morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, torej najkasneje do 7. 12. 2020. Povračilo nadomestila zaradi karantene lahko uveljavljate od 1. 10. 2020, zaradi višje sile od 1. 9. 2020.

Sorodne objave

Novice