POZOR, REVOLUT SE SELI, NOV RAČUN MORATE PRIJAVITI NA FURS

POZOR, REVOLUT SE SELI, NOV RAČUN MORATE PRIJAVITI NA FURS

Zavezanci, ki jim je banka Revolut odprla nov račun v Litvi, morajo tega prijaviti Finančni upravi RS, prav tako pa morajo tudi za star račun, ki jim ga je banka Revolut zaprla v Veliki Britaniji, sporočiti datum zaprtja. Informacijo o datumu zaprtja britanskega računa in odprtju novega računa v Litvi naj bi uporabniki prejeli s strani Revoluta.

Furs podatkov o tujih računih ne pridobiva po uradni dolžnosti iz uradnih registrov in evidenc, zato jih morajo zavezanci sporočiti sami, in sicer v osmih dneh po odprtju računa oz. po spremembi podatkov računa.

Prijavo novega računa in odjavo starega računa lahko zavezanci izvedejo istočasno. Prijavo tujih računov lahko zavezanec odda preko eDavkov (obrazec DR-Račun), osebno ali po pošti  (na obrazcu DR-02 za fizične osebe, na obrazcu DR-03 za fizične osebe z dejavnostjo in na obrazcu DR-04 za pravne osebe). Prijavi je treba priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju bančnega računa, posnetek zaslona IBAN računa), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov.

Sorodne objave

Novice