PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽABNIKE

PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA SAMOZAPOSLENE IN DRUŽABNIKE

V februarju 2017 se bo začela izvajati novela Zakona o davčnem postopku (ZDadP-2), ki določa nov način obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno varnost za samozaposlene osebe in družbenike. Finančna uprava RS bo prvič sestavila predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za pretekli mesec, torej za januar 2017, in ga bo do 10. v tekočem mesecu, torej do 10. februarja 2017, odložila v sistem eDavki.

Če podatki ne bodo pravilni ali popolni, ali če obrazec ne bo odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti obrazec.  Zavezanci bodo morali predizpolnjen obračun spreminjati, če se bo spremenila osnova za obračun prispevkov za socialno varnost zaradi uveljavljanja določenih pravic (bolniški staž, starševski dopust, …), ali če se bo zavezanec odločil za povišanje ali za znižanje zavarovalne osnove. Spremenjen obrazec mora zavezanec predložiti do 15. v tekočem mesecu, torej do 15. februarja 2017. Spremembe bo potrebno z digitalnim potrdilom vnašati prek portala eDavki v obrazec za Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (OPSVL/Z).  Prispevki morajo biti plačani najpozneje 20 v mesecu, torej do 20. februarja 2017.

Finančna uprava RS si z izpolnjevanjem obrazcev in oddajanjem davčnih obveznosti prek portala eDavki prizadeva za udobno, varno in preprosto izmenjavo podatkov z zavezanci. Portal eDavki omogoča tudi enostaven prenos pooblastil za elektronsko davčno poslovanje v imenu zavezanca na druge osebe, kar pomeni, da storitev za vas lahko opravimo tudi v Računovodska družba Nucleus plus. Vlaganje obrazca za Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače in samozaposlene osebe (OPSVL/Z) je lahko samostojna storitev, ali pa del celotnega paketa računovodskih storitev, ki jih za samozaposlene ali družbenike opravljamo v Računovodski družbi Nucleus plus.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice