PREDVIDENE SPREMEMBE NA PODROČJU ŠTUDENTSKEGA DELA

PREDVIDENE SPREMEMBE NA PODROČJU ŠTUDENTSKEGA DELA

Vlada je  27.11.2014 sprejela predlog zakonske spremembe na področju študentskega dela, ki naj bi začeli veljati s 1. februarjem 2015.

Predlog zakona določa  minimalno urno postavko v višini 4,5 evra bruto, kar znaša 3,8 evra neto. Dijaki in študenti pa bodo po novem vključeni v pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. Študentsko delo se bo tako štelo v pokojninsko dobo.

Predlog zakona določa, da  bo dijak oziroma študent od zneska na napotnici  plačal prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  v višini 15,5%.

Delodajalec bo od zneska na napotnici plačal naslednje prispevke:

  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 %,
  • prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %,
  • koncesijsko dajatev v višini 16,00 %. Ta dajatev bo po 1.1.2016 znašla 9,59 %  in
  • dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00 %.
zdaj po 1.2.2015 po 1.1.2016
znesek na napotnici 100 100 100
nakazilo študentu 100 84,50 84,50
strošek podjetja 129,58 133,74 127,34

Študentsko delo bo tudi v prihodnje potekalo preko študentskih servisov, na podlagi napotnice, pretežno v elektronski obliki in brez dodatnih administrativnih bremen.

 

 

Sorodne objave

Novice