PREJELI SMO MAVRIČNI POKAL ZDRAVJA

PREJELI SMO MAVRIČNI POKAL ZDRAVJA

Z veseljem vam sporočamo, da smo uspešno  sodelovali na prvem natečaju projekta Na mavrici zdravja, ki želi prispevati k izboljšanju zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih v podjetjih iz storitvenih dejavnosti ter spodbuditi sistematične aktivnosti in ukrepe za bolj zdravo življenje in delovanje na delovnem mestu. Na natečaju smo prejeli MAVRIČNI POKAL ZDRAVJA. Utrinke s podelitve si lahko ogledate na spletni strani projekta Na mavrici zdravja

Namen natečaja je ozaveščanje vodstev in zaposlenih v podjetjih o pomenu in pozitivnih rezultatih promocije zdravja na delovnem mestu, spodbujanje izmenjave dobrih praks med podjetji v storitvenih dejavnostih in hkrati motiviranje podjetij, ki so šele na začetku poti, da se aktivnosti promocije zdravja lotijo čimprej in čim bolje pripravljeni.

Aktivnosti, ki jih v računovodski družbi Nucleus plus izvajamo na področju skrbi za promocijo zdravja na delovnem mestu spadajo med celoten sklop aktivnosti, ki so usmerjene v skrb za naše zaposlene. Zato smo leta 2014 med zaposlenimi izvedli anketo s ciljem ugotoviti, kje lahko še dodatno pomagamo našim zaposlenim do boljšega počutja na delovnem mestu. Tako samo v naš delavnik vključili vsakodnevno 5 do 10 minutno organizirano telovadbo v okviru katere izvajamo vaje za raztezanje, za oči, proti bolečinam v hrbtenici in pilates vaje. 1x na teden v našo računovodsko družbo dostavijo sveže in suho sadje, oreščke. Izvedli pa smo tudi delavnico, kjer smo bili zaposleni seznanjeni z različnimi tehnikami sproščanja.

Naša računovodska družba ima pisarno v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti. Ker se zavedamo, da so informacije moč in da je komunikacija med zaposlenimi tudi zelo pomembna enkrat mesečno pošljemo vsem zaposlenim interno glasilo, kjer jih seznanimo o naših dosežkih ter načrtih,  poleg tega pa je to tudi eden od načinov kako zaposlene informiramo kako skrbeti za svoje zdravje. V mesečnik smo uvrstili rubriko v kateri pišemo s kakšno prehrano in vajami lahko dodatno poskrbijo za svoje zdravje in s tem tudi za boljše počutje.

Zavedamo se, da vse to vpliva na dobro počutje in na koncu na zdravje na delovnem mestu ter na zmanjšanje prezentizma in absentizma.

                                                  54_splet                     NUCKO_marec_2016

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice