PRIHAJA ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST

PRIHAJA ELEKTRONSKI BOLNIŠKI LIST

Zavod za zdravstveno zavarovanje pripravlja spremembo na področju izdajanja bolniškega lista, ki bo olajšalo delo tako zaposlenim v ambulantah, bolnikom kot tudi delodajalcem. Dosedanjo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v papirni obliki bo zamenjalo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (eBOL).

Zaposleni so odsotni z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege družinskih članov ter zaradi drugih razlogov (npr. krvodajalska akcija, spremstvo,..). Kadar zdravnik presodi, da delavec ni sposoben opravljati dela v stanju v kakršnem je, oziroma presodi, da otrok ne sme v vrtec ali šolo, je zdravnik tisti, ki določi in dovoli izdajo potrdila za bolniško odsotnost z dela. Dobljeno potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela mora zaposleni takoj prinesti delodajalcu.

Po novem pa po bolniški list ne bo več potrebno hoditi v ambulante, niti jih ne bo potrebno pošiljati delodajalcu. Zavod za zdravstveno zavarovanje namreč pripravlja novost na področju izdajanja bolniškega lista. Dosedanjo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v papirni oblik (obrazec BOL) bo zamenjalo potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki- elektronski bolniški list (eBOL).

Elektronski bolniški list bo uveden v dveh fazah. V prvi fazi bo zagotovljen zapis eBOL v informacijski sistem izvajalca, ta pa ga bo posredoval v informacijski sistem ZZZS. V tej fazi bo še vedno potrebna izdaja papirne listine V drugi fazi pa bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce pripravil rešitev preko portala SPOT. Delodajalcem bodo tam na voljo eBOL-i za njihove zaposlene. Ostali pa bodo lahko do teh podatkov dostopali na spletnem portalu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. S prvim septembrom 2019 je predvidena prva faza uvedba eBOL, s 1. novembrom 2019 pa naj bi prišlo do končne uvedbe eBOL-a, razen novih funkcionalnosti za delodajalce, ki se načrtujejo za začetek leta 2020.

Po novem bo izbrani osebni zdravniki namesto na obrazec podatke o začasni zadržanosti vpisoval v sistem. Zaposlenemu ne bo več potrebno iti v ambulanto po bolniški list niti mu ga ne bo potrebno poslati delodajalcu. Delodajalcem bo omogočen dostop do podatkov eBOL za njihove zaposlene prek spletnega portala SPOT. Te podatke bodo delodajalci lahko prenesti v svoje informacijske sisteme za obračun plač, prav tako pa ne bo več potrebno k zahtevkom za refundacijo nadomestil plač prilagati fotokopijo ali skeniran bolniški list.

Z uvedbo eBOL Fursu ne bo več potrebno ročno izpolnjevati podatkov o osnovi za nadomestilo plače za samostojnega podjetnika, kar pomeni, da samostojnim podjetnikom ne bo več potreben obiskati FURS zaradi izpolnitve zadnje strani BOL. Zaposleni bodo lahko dostopali do eBOL na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe, kjer bodo lahko preverile, ali je osebni zdravnik izdal eBOL in pridobile izpis eBOL za primere uveljavljanja svojih pravic na drugih področjih, kot so nezgodna zavarovanja, inšpekcijski pregledi in podobno.

Sorodne objave

Novice