PRIHAJAJO TURISTIČNI BONI

PRIHAJAJO TURISTIČNI BONI

Država želi pomagati turizmu, zato se je odločila uvesti turistične bone, da bi prebivalce spodbudila k počitnikovanju doma. Boni bodo začeli veljati 19. junija, s tem dnem naj bi tudi začel delovati sistem za unovčevanje turističnih bonov – receptorski portal.

Kdo bo dobil turistični bon?

Turistični bon bo prejela oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020, ki je:

  • polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej). Prejela bo bon v višini 200 eurov,
  • mladoletna oseba (rojena po letu 2002), ki bo prejela bon v višini 50 eurov.

Bona ne boste prejeli, temveč je evidentiran kot dobroimetje v v informacijskem sistemu FURS (eDavki). Stanje svojega bona boste lahko spremljali v mobilni aplikaciji eDavki.

Od vrednosti bona se ne bo plačala dohodnina, bon se tudi ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Pri katerih ponudnikih se bo lahko koristil?

Bon se bo lahko unovčil pri ponudniku storitev na področju turizma, ki je poslovni subjekt, vpisan na dan 13. 3. 2020 v Poslovni register Slovenije in v obratu, ki je vpisan na dan 13.3.2020 v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

  • 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
  • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
  • 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
  • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
  • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
  • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
  • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Bon se bo lahko unovčil le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom od 19. 6. 2020 (prva možna nočitev 19. – 20. 6. 2020) do 31. 12. 2020 (zadnja možna nočitev 30. – 31. 12. 2020).

Kako bom bon koristil?

Oseba je ob prijavi dolžna seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčila bon. Predlagamo, da to storite že ob rezervaciji. Oseba bo potrdila koriščenja bona s podpisom obrazca Potrditev unovčitve bona ter bo morala predložiti tudi kopijo identifikacijskega dokumenta. Če bo skupaj letovalo več oseb (npr. družina), bodo vsi člani pisno potrdili koriščenje bona na enem obrazcu.

Bon se lahko unovči za več opravljenih storitev v manjših zneskih.

Kako se bo unovčil bon mladoletne osebe?

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, bodo unovčili zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba bo opravila pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca.

Če bo bon za mladoletno osebo, unovčila oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik (babica, teta, sosed, razni klubi), bo morala ponudniku storitev predložiti obrazec Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi, ki jo bo podpisal zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba bo zase in za mladoletno osebo izpolnila le en obrazec Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga bo izpolnila, podpisala ter priložila kopijo identifikacijskega dokumenta zase in za mladoletnega upravičenca.

Ali je bon prenosljiv in kako ga lahko prenesem?

Bon se bo lahko prenašal med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Ne bo pa se prenašal med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.

Bon bo prenosljiv na podlagi podpisane Izjave upravičenca o prenosu bona, ki jo podpiše upravičenec (prenosnik), pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik. Bon bo mogoče prenesti le enkrat, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ne bo mogel več prenesti.

Kako bo postopek tekel pri ponudnikih storitev?

Ponudnik storitev bo na podlagi identifikacijskih dokumentov oseb in izpolnjenih obrazcev preko eDavkov unovčil bone. Sistem za unovčevanje turističnih bonov – receptorski portal bo na voljo v petek 19. junija. Vsi ponudniki, ki bodo unovčevali bone, lahko že začnejo s testiranjem sistema, pri tem pa si lahko pomagajo z navodili. Več o testiranju in navodila najdete v novici FURS: Ponudniki turističnih bonov: začnite s testiranjem sistema. Za dodatna vprašanja so vzpostavili posebni klicni center na številki: 08 200 1005.

Ponudniki bodo od FURS prejeli izplačilo za unovčena sredstva najpozneje v 30 dneh. Za bone, ki bodo unovčeni od 1. do 15. v mesecu, bo izplačilo izvedeno do zadnjega dne v mesecu. Za bone, ki bodo unovčeni od 16. do zadnjega dne v mesecu, pa bo izplačilo opravljeno do 15. dne v prihodnjem mesecu. Sredstva bo FURS nakazal na plačilni račun ponudnika, ki je vpisan v davčni register.

Sorodne objave

Novice