PRIJAVA DELA NA DOMU PO NOVEM PREKO PORATAL eVEM (SPOT)

PRIJAVA DELA NA DOMU PO NOVEM PREKO PORATAL eVEM (SPOT)

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpektorat za delo. V času epidemije je delodajalec lahko obvestil Inšpektorat za delo preko elektronske pošte. Od 2. decembra dalje pa mora obvestilo o nameravanem delu na domu oddati na portalu SPOT (eVEM).

Zadnji interventni zakon (PKP6) uvaja poenostavitev postopka obveščanja Inšpektorata za delo o nameravanem organiziranju dela na domu. Obrazec se po novem oddaja na portalu  SPOT (eVEM) in je na voljo od srede, 2. decembra. Pošiljanje obvestila o organiziranju dela na domu prek sistema  SPOT (eVEM) je obvezno za vse delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.

V vlogi delodajalec navede:

  • podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matično številko in dejavnost, ki jo opravlja),
  • podatke o delavcih, ki bodo opravljali delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo opravljal delavec, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
  • opredeliti mora tudi morebitna tveganja za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Delodajalci (odgovorne oziroma pooblaščene osebe) si morajo za oddajo obrazca predhodno urediti pooblastilo za oddajo. Obrazec pooblastila lahko delodajalec podpiše in ga v skenirani obliki oziroma v obliki čitljive fotografije pošlje na elektronski naslov točke SPOT (seznam s kontaktnimi podatki). Delodajalec si mora registrirati tudi SIPASS račun.

Delodajalcem, ki so letos že obvestili Inšpektorat za delo o organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katerega se je obvestilo nanašalo, še ni izteklo, v tem trenutku ni treba ponovno poslati obvestila o delu na domu. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti delodajalcem svetuje, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden.

Če delodajalec ne obvesti inšpektorata za delo o nameravanem organiziranju dela na domu, je za to predpisana globa, prav tako je z vidika opravljanja dela na domu predvidena sankcija v primerih kršitev zagotavljanja varnih delovnih pogojev.

Sorodne objave

Novice