PRIJAVA OCENE ŠKODE – ROK 1. SEPTEMBER 2023

PRIJAVA OCENE ŠKODE – ROK 1. SEPTEMBER 2023

PRIJAVA OCENE ŠKODE – ROK 1. SEPTEMBER 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z oceno škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Obrazec za oceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ministrstva ter obrazec poslati na ministrstvo najkasneje do 1. 9. 2023.

Ocena škode v gospodarstvu, ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

Izpolnjen obrazec morajo upravičenci poslati na enega od dveh načinov:

ali

  • po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako Poplave avgust 2023).
  1. UPRAVIČENCI DO POMOČI

Upravičenci do pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– imajo sedež v Republiki Sloveniji,

– imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah,

– so utrpeli naslednje vrste škode:

a.) škodo na strojih in opremi in/ali

b.) škodo nastalo zaradi uničenih zalog in/ali

c.) škodo zaradi izpada prihodka(škodo prijavijo tudi tisti upravičenci, ki imajo izpad prihodka zaradi pretrganih oz. oteženih dobaviteljskih verig).

Opozorilo:

–  ocena škode na poslovnih stavbah ni vključena v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga izda občina (obrazec 4 iz Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode).

– Ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje zaradi posledic poplave v avgustu 2023.

 

  1. OPOZORILA

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je začelo z oceno škode v gospodarstvu po avgustovih poplavah in plazovih. Obrazec za oceno škode in vlogo za dodelitev predplačila morajo oškodovanci iz gospodarstva izpolniti skladno z navodili ministrstva ter obrazec poslati na Ministrstvo najkasneje do 1. 9. 2023.

Ocena škode v gospodarstvu, ki jo bodo oškodovanci iz gospodarstva posredovali, bo osnova za ukrep »Predplačila za pomoč v gospodarstvu« iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) ter nato tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev (subvencij) za povračilo škode v gospodarstvu.

Izpolnjen obrazec morajo upravičenci poslati na enega od dveh načinov:

  • po elektronski pošti na naslov: gp.mgts@gov.si

ali

  • po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave avgust 2023). Do pomoči je upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2023 zaradi posledic poplav v avgustu 2023 znižali za več kot 50 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2022. Če v letu 2022 ni posloval, je do pomoči upravičeni tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplave v avgustu 2023 znižali za več kot 50 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2023 do 31. julija 2023. Če pogoj iz tega odstavka ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Več informacij na naslovu: Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic poplav v avgustu 2023 | GOV.SI

Navodila za izpolnjevanje poenostavljenega obrazca za oceno škode v gospodarstvu in vloge za dodelitev predplačila: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/20230816-POPLAVE-avgust/NAVODILO-za-izpolnjevanje-obrazca-za-oceno-skode-poplave-2023.pdf

Poenostavljen obrazec za oceno škode v gospodarstvu in vloga za dodelitev predplačila: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGTS/Dokumenti/20230816-POPLAVE-avgust/OBRAZEC-z-izjavo-poplave-2023.doc

Sorodne objave

Novice