PRIPRAVLJA SE 5. SVEŽENJ PROTIKORONSKIH UKREPOV

PRIPRAVLJA SE 5. SVEŽENJ PROTIKORONSKIH UKREPOV

Vlada je prejšnji teden potrdila predlog zakona, tako imenovani peti protikoronski paket (PKP5). Čistopis zakona je še v pripravi do 28. septembra, ko bodo še mogoče manjše dopolnitve. Nov zakon odseva trenutne gospodarske napovedi, ki so bolj optimistične od spomladanskih, a hkrati upošteva dejstvo, da bi lahko nenadzorovano širjenje virusa negativno vplivalo na gospodarstvo.

Za ohranitev delovnih mest in pomoči delodajalcem PKP5 predvideva podaljšanje ukrepa čakanja na delu doma do konca leta 2020 za vse panoge, pogoj je upad prihodkov za vsaj 30 odstotkov glede na leto 2019.

Od 1. septembra dalje zakon prinaša možnost uveljavljanja 80-odstotnega nadomestila v primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile, to je, če je bila zanj odrejena karantena. Za zaposlene je podaljšan ukrep 100-odstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu.

Samozaposleni bodo upravičeno do povračila nadomestila v višini 250 evrov, če jim je bila odrejena karantena. Ukrep bo veljal od 1. oktobra. Za samozaposlene in mikropodjetja se ponovno uvajajo začasni ukrepi v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 700 evrov in povračila prispevkov v višini 400 evrov mesečno.

Pri ukrepih s področja zdravstva se uvaja možnost koriščenja odsotnosti z dela do treh delovnih dni zaradi bolezni, brez potrdila osebnega zdravnika. Poenostavlja se tudi postopek izdaje karantenske odločbe.

Na področju vzgoje in izobraževanja se bo ponovno uvedlo oprostitev plačila za vrtec v primeru odrejene karantene za otroka. Z zakonom naj bi se uredila tudi možnost izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo.

Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje, 24. 9. 2020

Sorodne objave

Novice