PRODAJA BLAGA NA DALJAVO IZ SLOVENIJE PO 1.7.2021

PRODAJA BLAGA NA DALJAVO IZ SLOVENIJE PO 1.7.2021

Spletna prodaja blaga in storitev je čedalje pomembnejši del poslovanja, zato EU že več let išče ustrezne rešitve na področju DDV za obdavčitev tega poslovanja. S 1. julijem 2021 stopijo v veljavo nova pravila, uvaja se enotni prag 10.000 eur za vse države članice EU in tudi sistem „vse na enem mestu“ (VEM), v katerem se bodo podjetja lahko enostavno prijavila in plačala DDV, ki ga dolgujejo v drugih državah članicah.

O prodaji blaga na daljavo oziroma pošiljčnih poslih govorimo, kadar odpošlje blago iz ene države članice v drugo državo članico osebi, ki ni davčni zavezanec (t.i. končnemu kupcu). Najpogostejše oblike pošiljčnih poslov so prodaja blaga preko interneta, telefona, TV prodaja in kataloška prodaja.

Trenutno lahko podjetja , ki ne presegajo zneska prodaje, ki ga je predpisala namembna država članica (35 000 EUR ali 100 000 EUR, odvisno od države članice) obračunajo in plačajo DDV v državi članici, kjer ima sedež podjetja. Ko podjetja, ki prodajajo blago na daljavo v EU, presežejo znesek prodaje v posamezni državi EU, ki ga je predpisala namembna država članica, se morajo v tej državi registrirati za  DDV, na računu obračunati tuj DDV in tudi DDV plačati v državi članici kupca. To mora dobavitelj storiti v vseh državah, kjer s prodajo preseže predpisani znesek. To pa je drago in obremenjujoče.

S 1. julijem 2021 stopijo v veljavo nova pravila. V skladu z novimi pravili se lahko DDV pod pragom 10.000 EUR plača v državi članici, kjer ima sedež prodajalec. Nad tem pragom pa bodo morala podjetja  plačevati DDV v državi kupca. Vendar se podjetjem ne bo več treba registrirati za DDV v državi kupca. Lahko se bodo enostavno registrirala v sistem „vse na enem mestu“ (VEM) preko eDavkov, v katerem bodo  prijavila in plačala DDV, ki ga dolgujejo v drugih državah članicah.

DDV spremembe se nanašajo zgolj na dobave blaga in storitev končnim potrošnikom (B2C) in ne bodo imele vpliva na transakcije med organizacijami (B2B). Prag 10.000 EUR velja za prodajo v vse države članice EU skupaj (razen Slovenije), ob pogoju, da ima dobavitelj ali ponudnik sedež ali stalno bivališče samo v Sloveniji.

Kaj je sistem „vse na enem mestu“ (VEM)?

VEM je elektronski sistem, ki poenostavlja obveznosti v zvezi z DDV, ki jih imajo prodajalci blaga in storitev potrošnikom po vsej EU,  jim omogoča:

  • elektronsko registracijo za DDV v eni državi članici za vso prodajo blaga na daljavo znotraj EU in za opravljene storitve med podjetji in potrošniki, kar pomeni, da se jim ni treba registrirati za DDV v več državah članicah;
  • prijavo in plačilo dolgovanega DDV za vse dobavljeno blago in opravljene storitve v enem samem elektronskem četrtletnem obračunu DDV;
  • sodelovanje z davčno upravo v svoji državi članici v svojem jeziku, tudi če gre za čezmejno prodajo.

Sorodne objave

Novice