PROJEKT ODPISA DOLGOV

PROJEKT ODPISA DOLGOV

Od avgusta velja Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, ki omogoča odpis dolgov zaradi neplačanih računov za elektriko, ogrevanje in komunalo, za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, za davčne obveznosti, za vrtec in šolsko prehrano ali ob morebitnem vračanju nakazanih socialnih prejemkov. Dolgove bodo odpisovala podjetja in občine, ki so podpisala sporazum o sodelovanju pri pomoči najšibkejšim. Odpisani bodo lahko eno leto stari dolgovi oziroma dolgovi, ki so nastali pred letom 2014. Osebam se bodo odpisali dolgovi, če bodo izpolnjeni kriteriji določeni z zakonom in sicer morajo  posamezniki biti prejemniki državnih pomoči (denarnih socialnih pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka, otroškega dodatka).

Vloga oziroma predlog za odpis dolga mora biti oddana na ustreznem obrazcu. Osebe morajo oddati obrazce za odpis do 31. oktobra 2015. Izpolnjen obrazec se posreduje upniku (podjetju, občini ali davčnemu uradu) osebno ali po pošti. Podjetje, ki dolg odpisuje, ima pravico samo določiti višino odpisa dolga. Ministrstvo ima za odpis dolgov omejena sredstva, zato bo eden od kriterijev tudi vrstni red vloženih prošenj, kar pa za obveznosti do državnega proračuna, ki jih odpisuje Finančna uprava RS, ne velja. Dolgovi se ne morejo odpisati osebam, ki so v osebnem stečaju.

Upniki, ki bodo dolgove odpisali, od odpisa ne obračunajo dohodnine in si lahko povrnejo DDV, zaračunan v odpisanih terjatvah. Znesek odpisa pa v svojem letnem davčnem obračunu upoštevajo kot davčno priznan odhodek.

Več informacij najdete na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, obrazce, seznam podjetij idr. pa na tej povezavi.

Sorodne objave

Novice