Promocija zdravja na delovnem mestu – zakonsko obvezna

Promocija zdravja na delovnem mestu – zakonsko obvezna

Promocija zdravja na delovnem mestu – zakonsko obvezna

Zdravje je vodilo dobrega in uspešnega življenja in dela tako za posameznika kot tudi za organizacijo. Prav skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja na delovnem mestu ter nudenje stimulativnega delovnega okolja so ključni za rast in ugled podjetja.

Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?
To so sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in kre-pitve telesnega ter duševnega zdravja delavcev. Temelji na skupnih prizadevanjih delodajalcev, delavcev in družbe z namenom izboljšanja zdravja in dobrega počutja ljudi pri opravljanju svojega dela.

Kako »promovirati« zdravje na delovnem mestu?
To lahko zagotovimo s tem, da izboljšamo delovno okolje in bolje organiziramo delo, obenem pa da spodbudimo svoje zaposlene k aktivni udeležbi aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja.

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu mora vsak delodajalec načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu. To delodajalca obvezuje, da pripravi aktivnosti in ukrepe, ki temeljijo na ohranitvi in krepitvi duševnega in telesnega zdravja delavcev.
Poleg zagotovitve potrebnih sredstev za tovrstno izvajanje pa mora delodajalec dobiti tudi način spremljanja same izvedbe promocije zdravja na delovnem mestu. Vzporedno z načrtovanjem promocije zdravja na delovnem mestu mora delodajalec imeti tudi izjavo o varnosti za oceno tveganja.

Razlogi za promocijo zdravja na delovnem mestu?

  • Zmanjšuje izostanek z dela in posledično prispeva k nižjim stroškom, ki so vezani na bolniške odsotnosti.
  • Prispeva k boljšemu počutju in zdravju zaposlenih.
  • Omogoča bolj sproščeno in stimulativno delovno okolje.
  • Povečuje občutek varnosti in pripadnosti zaposlenih podjetju, ter zmanjšuje fluktuacijo.
  • Povečuje kakovost izdelkov in storitev, kar vodi do zadovoljstva strank in zaposlenih.
  • Povečuje motiviranost zaposlenih in posledično produktivnost.
  • Omogoča večjo konkurenčnost in boljši ugled podjetja.
  • Spodbuja osebni razvoj in rast.

Zdravje prinaša največje obresti in koristi tako za podjetje kot tudi za zaposlene, zato v primeru, da potrebujete pomoč pri pripravi načrta promocije zdravja na delovnem mestu nas kontaktirajte.

Z veseljem vam bomo stopili naproti in pomagali.

Vir 1Vir 2

Sorodne objave

Novice