PRVE SANKCIJE ZARADI NEVPISA LASTNIKOV V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

PRVE SANKCIJE ZARADI NEVPISA LASTNIKOV V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

FURS je pričel s pošiljanjem plačilnih nalogov poslovnim subjektom, ki niso izvedli vpisa v register dejanskih lastnikov v zakonsko predpisanem roku.

Vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), morajo vpisati dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov (RDL). Rok za predložitev je 8 dni od vpisa v Poslovni register oziroma od nastanka spremembe podatkov. Če vpisa ne naredite, lahko dobite globa za pravno osebo od 6.000 do 60.000 EUR, za odgovorno osebo pa od 400 do 2.000 EUR. Več o vpisu v RDL si preberite v naših informacijah na spletni strani.

Finančna uprava Republike Slovenije je v letošnjem letu začela najprej pošiljati opozorila o nevpisu. Sedaj pa je pravnim osebam, ki vpisa kljub temu niso opravili, začela pošiljati odločbe o globi. Vsem poslovnim subjektom, ki vpisa v poslovni imenik še niso izvedli, pa bi ga v skladu z zakonom morali, zato predlagamo, da le – to storijo čim prej. Pri pripravi podatkov o dejanskih lastnikih in vnosom v Register dejanskih lastnikov na spletni strani Ajpes vam lahko pomagamo tudi mi. Sporočite, če želite našo pomoč.

Zbornica računovodskih servisov je objavila na svoji spletni strani, da lahko poslovni subjekti, ki so že prejeli plačilni nalog s strani FURS-a, vložijo zahtevo za sodno varstvo. To storijo tako, da vpis v RDL izvedejo takoj po prejemu plačilnega naloga in nato vložijo na FURS zahtevo za sodno varstvo, v kateri izkažejo, da so vpis izvedli ter predlagajo FURS-u, da plačilni nalog odpravi in izreče opomin. Zahtevo za sodno varstvo je potrebno vložiti v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga v pisni obliki. V postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo lahko prekrškovni organ izreče opomin namesto sankcije. Pri tem pa se morajo poslovni subjekti zavedati tveganja, da v primeru, če sodišče zavrže ali zavrne zahtevo za sodno varstvo, izgubijo pravico do plačila polovice zneska izrečene globe.

Sorodne objave

Novice