Razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

Razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

Razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

 

V Uradnem listu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

 Cilj

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanje produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Višina sredstev

Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša okvirno 45 milijonov eurov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je odvisen od njegove velikosti in predstavlja od 25 % do največ 60 % vrednosti.

Rok za prijavo

Razpisana sta dva roka za oddajo vlog, in sicer:

  • odpiranje 17. 5. 2022
  • odpiranje 3. 4. 2023

Vir

 

Sorodne objave

Novice