REGRES DO 1.714 EUR NEOBDAVČEN

REGRES DO 1.714 EUR NEOBDAVČEN

Od petka 4. maja regres za letni dopust v višini do povprečne plače (1.714 evrov) ni več obremenjen z dohodnino in prispevki za socialno varnost. Zaposleni bodo zaradi tega prejeli višji regres.

4. maja sta začeli veljati noveli Zakona o dohodnini ter Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da za regres v višini do 100% povprečne plače zaposlenih v Sloveniji ne bo treba obračunati prispevkov za socialno varnost. V skladu z novelo Zakona o dohodnini pa se regres do te višine tudi ne bo všteval v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in zato ne bo potrebno plačati dohodnine. Po do sedaj veljavni zakonodaji je bilo potrebno od celotnega regresa obračunati dohodnino, prispevke za socialno varnost pa le takrat, kadar je bil višji od 70 % povprečne plače.

Delodajalci se bodo seveda o višini regresa, ki ga bodo izplačali svojim zaposlenim, odločali samostojno, pri tem pa bodo upoštevali določbe Zakona o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodb, internih pravilnikov in pogodb o zaposlitvi. Izplačilo v razponu med 887 evrov, kolikor znaša minimalen regres, in 1.714 evrov, kolikor trenutno znaša povprečna bruto plača v Sloveniji, bo oproščeno vseh prispevkov in dohodnine in ga bodo zaposleni prejeli v celoti. V kolikor pa bo znesek regresa za letni dopust presegal 1.714 evrov, pa bo razlika obdavčena tako s prispevki za socialno varnost kot dohodnino.

Ugodnejša davčna obravnava regresa, ki ga morajo delodajalci vsako leto izplačati najpozneje do 1. julija, se bo uporabljala že za letos. Zaposleni, ki so letošnji regres prejeli že pred uveljavitvijo zakonskih sprememb, bodo prejeli že plačane prispevke in akontacijo dohodnine vrnjene. Vračilo bo izvedla Finančna uprava RS, in sicer bosta akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu.  Davčni organ bo to storil s posebno odločbo, ki jo bo izdal najkasneje do 30. junija.

Sorodne objave

Novice