REGRES ZA LETNI DOPUST

REGRES ZA LETNI DOPUST

REGRES ZA LETNI DOPUST

 

Delodajalec je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), dolžan izplačati regres tistemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta. Izplačan mora biti najpozneje do 1. 7. 2023, lahko pa se izplača že prej. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, a najpozneje do 1. novembra.

Zakon določa, da mora biti regres izplačan najmanj v višini minimalne plače. Minimalna plača znaša 1.203,36 eur, kar je tudi minimalna višina regresa. V določenih primerih pa je minimalni regres lahko višji, saj nekatere kolektivne pogodbe določajo minimalni regres, ki je višji od minimalne plače. Regres je neobdavčen do višine zneska povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki trenutno znaša 2.132,58 eur (februar 2023). To pomeni, da je regres oproščen plačila tako dohodnine kot prispevkov. Višina regresa predstavlja neto znesek.

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada samo sorazmerni del regresa. Takrat je višina regresa 2023 odvisna od števila mesecev, za katere je sklenjena pogodba o zaposlitvi. Če ima delavec pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, ima tudi pravico do sorazmernega dela regresa.

 

Primer:

Delavec ima sklenjeno pogodbo za določen čas od 1.1.2023 do 30.4.2023. V tem primeru mu pripada 4/12 regresa. V primeru, da bo delodajalec izplačal minimalni regres v višini 1.203,36 eur, bo delavec dobil 401,12 eur regresa.

 

Kako je z regresom na porodniški in bolniški?

Če ste zaradi bolezni ali starševskega dopusta odsotni z dela, imate prav tako pravico do izplačila regresa, saj ste še vedno zaposleni. Pomembno je, da imate pri delodajalcu sklenjeno veljavno pogodbo o zaposlitvi, saj je to osnova za uveljavljanje pravice do regresa.

Sorodne objave

Novice