ROK ZA IZDAJO GOTOVINSKIH RAČUNOV

ROK ZA IZDAJO GOTOVINSKIH RAČUNOV

Vsak davčni zavezanec mora zagotoviti, da je za opravljeno dobavo blaga ali storitev izdan račun. Do sedaj zakonodaja ni posebej določala roka za izdajo računa. Nov Zakon o davčnem potrjevanju računov, ki začne veljati 2. januarja 2016, pa po novem določa, da se bodo morali izdati računi najpozneje, ko je opravljena dobava blaga ali opravljena storitev in je prejeto plačilo z gotovino.

Računi se bodo lahko izdajali pred prejemom plačila ali najkasneje ob prejemu plačila. Tako bodo trgovski potniki, ki prodajajo blago na terenu in za prodano blago prejmejo plačilo v gotovini, morali obvezno izdati račun ob prejemu plačila na terenu.

Če pa je dobava blaga ali storitev opravljena davčnemu zavezancu v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti prevoza potnikov ali blaga, lahko prodajalec izda skupni račun v 5 dneh po poteku meseca, v katerem je bila opravljena dobava blaga ali storitev.

Sorodne objave

Novice