Rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022 in preverjanje upoštevanja zakonskega roka

Rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022 in preverjanje upoštevanja zakonskega roka

Rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022 in preverjanje upoštevanja zakonskega roka

Jutri, 1. julija je tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022.
Inšpektorat RS za delo bo v sodelovanju s Finančno upravo (FURS) po 1. juliju začel z množično in usmerjeno akcijo nadzora nad izplačilom regresa. Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, za katerega je zagrožena globa v znesku od 3.000 do 20.000 evrov.

Plačilo za delo je neodtujljiva pravica delavcev, ki jo je treba dosledno spoštovati. Tako letni dopust kot pravica do regresa sta izborjeni delavski pravici.

Regres se sicer lahko izplača tudi po 1. juliju, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta in le v primeru nelikvidnosti delodajalca, če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, zaradi katerega inšpektor vodi in ukrepa v prekrškovnem postopku. Za delodajalca je zagrožena globa v znesku od 3.000 do 20.000 evrov. Z globo od 1.500 do 8.000 evrov se lahko kaznuje manjši delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori tovrstni prekršek. Z globo od 450 do 2.000 evrov pa se v prekrškovnem postopku kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali lokalni skupnosti.

Neizplačilo regresa za letni dopust lahko posledično vpliva tudi na uveljavljanje nekaterih pravic v drugih postopkih, na primer na prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev, omejitev sodelovanja v postopkih javnega naročanja in omejitve pri ustanavljanju družb.

VIR

Sorodne objave

Novice