ROK ZA PLAČILO DDV JE ČETRTEK 29.3.2018

ROK ZA PLAČILO DDV JE ČETRTEK 29.3.2018

Kot vsako leto, tudi letos na velikonočni petek 30.3.2018, banke in hranilnice ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa, zato morate davčne obveznosti poravnati že v četrtek 29.3.2018.

Zavezanec za DDV predložiti obračun DDV do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja. Izjema so zavezanci, ki opravljajo transakcije znotraj Evropske Unije, ki morajo obračun DDV predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Tako kot obveznost za predložitev DDV obračuna, Zakon na dodano vrednost določa tudi rok za plačilo. Zavezanec mora plačati DDV najpozneje zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja.

Rok za predložitev in plačilo DDV za mesec februar tako 30.3.2018. Ker pa v petek 30.3.2018 banke in hranilnice ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa, na ta dan ne boste mogli poravnati svoje davčne obveznosti. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 30. 3. 2018, se NE prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri FURS 30. 3. 2018, pravočasno poravnana, če je plačana 29. 3. 2018.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice