ROK ZA PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL IN DAVČNIH OBRAČUNOV ZA LETO 2016 SE NEVZDRŽNO PRIBLIŽUJE

ROK ZA PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL IN DAVČNIH OBRAČUNOV ZA LETO 2016 SE NEVZDRŽNO PRIBLIŽUJE

Do 31.3.2017 morajo letna poročila in obračune davka od dohodka pravnih oseb ali dohodka iz dejavnosti za leto 2016 predložiti:

  • gospodarske družbe: kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe;
  • samostojni podjetniki (razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov);
  • zadruge;
  • politične stranke in
  • društva.

Letna poročila za mikro in majhna podjetja niso zavezana za revizijo, zato jih bomo v računovodski družbi Nucleus plus oddali hkrati tako za državno statistiko kot za javno objavo.  Letna poročila bodo oddana na poenotenih obrazcih z neposrednim vnosom na spletno mesto AJPES do 31.3.2017.

Letna poročila za velike in srednje družbe so zavezana reviziji, zato jih bomo za državno statistiko oddali na poenotenih obrazcih z neposrednim vnosom na spletno mesto AJPES do 31.3.2017. Rok za javno objavo revidiranih in konsolidiranih letnih poročil pa je 31.8.2017, do takrat jih bomo na spletno mesto AJPES oddali v PDF datoteki.

Obračun davka od dohodka pravnih oseb ali obračune dohodka iz dejavnosti bomo oddali preko spletnega sistema e-Davki.

Vse pravne osebe vabimo, da nam pravočasno dostavite vse potrebne dokumente, saj bomo le tako lahko zagotovili strokovno in natančno izdelavo letnih poročil in davčnih obračunov ter seveda pravočasno oddajo ustreznim državnim institucijam.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice