ROK ZA VROČITEV OBVESTILA DELAVCEM O ODMERI LETNEGA DOPUSTA JE 31. MAREC

ROK ZA VROČITEV OBVESTILA DELAVCEM O ODMERI LETNEGA DOPUSTA JE 31. MAREC

Letni dopust pripada delavcu s sklenitvijo delovnega razmerja, število dni in način porabe pa je določen v Zakonu o delovnem razmerju, kolektivni pogodbi, internih aktih pravne osebe in pogodbi o zaposlitvi. V zakonu določen minimalni dopust znaša štiri tedne, torej 20 dni za delavnik razporejen na 5 dni v tednu in 24 dni za delavnik razporejen na 6 dni v tednu. V zakonu so opredeljene tudi pravice do dodatnih dni letnega dopusta, npr. delavec, ki ima otroke mlajše od 15 let (1 dan na otroka); delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo (najmanj 3 dni); delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro; invalid; starejši delavec in drugo. Število dni letnega dopusta je lahko tudi višje od prepisanih v zakonu, če je to določeno v kolektivni pogodbi, internih aktih pravne osebe ali v pogodbi o zaposlitvi.

Delodajalec mora vsako leto, najkasneje do 31. marca, delavce pisno obvestiti o številu dni letnega dopusta v tekočem koledarskem letu. Obvestilo je lahko vročeno osebno ali na elektronski naslov delavca.

V primeru, da delodajalec najkasneje do 31. marca ne obvesti delavce o odmeri letnega dopusta, je lahko prava oseba kaznovana z denarno globo od 750 EUR do 2.000 EUR, manjši delodajalci (manj kot 10 zaposlenih) z denarno globo od 200 EUR do 1.000 EUR, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno globo od 100 do 800 EUR kazni.

Na ponudbo nekaterih strank, ki so zadovoljne z našim sodelovanjem, zaupajo v našo strokovnost, natančnost in ažurnost, smo začeli širiti ponudbo naših storitev in zanje vodimo tudi kadrovsko evidenco. Tako se lahko stranke popolnoma posvetijo podjetju, rasti in razvoju, kadrovsko računovodske storitve pa zanje opravimo v Računovodski družbi Nucleus plus. S tem kot odgovoren partner omogočamo strankam, da se pogumno in varno podajo na pot uresničevanja svoje vizije.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice