S 1.10 BO MOŽNO ODDATI ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO PREKO SISTEMA E-VEM

S 1.10 BO MOŽNO ODDATI ZAHTEVEK ZA REFUNDACIJO PREKO SISTEMA E-VEM

S 1. oktobrom 2016 se bodo zahtevki za refundacijo lahko oddajali preko portala E-vem. Še vedno pa se bodo zahtevki lahko poslali na Zavod za zdravstveno zavarovanje v fizični obliki po pošti, saj elektronska oddaja ne bo obvezna.

Zahtevek za refundacijo vloži delodajalec za izplačilo nadomestila plače, ko je delavec zaradi bolniškega staleža odsoten z dela in izplačan znesek nadomestila plače delodajalcu povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje.

Refundacijski zahtevki se bodo lahko vlagali preko sistema e-VEM z neposrednim vnosom podatkov v elektronski obrazec na spletnem portalu e-VEM. Lahko pa se bodo oddajali prek spletnega vmesnika, ki bo omogočal prenos podatkov iz uporabnikovega sistema plač na Zahtevek za refundacijo in njegovo pošiljanje preko e-VEM na ZZZS. Če bo zahtevek oddan elektronsko, bo imel delodajalec nad statusom oddane vloge ves čas nadzor. Kadar koli bo lahko sam preveril v kakšnem statusu je zahtevek in za katere obračune je bilo izvedeno plačilo.

Zahtevke za refundacijo bodo lahko elektronsko oddajali direktorji podjetij, ki imajo veljavno digitalno potrdilo, ali pa pooblaščena oseba v podjetju ali v računovodskem servisu, ki jo bo direktor podjetja pooblastil. Seveda mora tudi ta oseba imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo.

Zaenkrat bo omogočeno vlaganje zahtevkov za refundacijo le za zaposlene pri delodajalcu, ne pa tudi za samostojne zavezance. To pomeni, da bo lahko samostojni podjetnik vložil refundacijski zahtevek le za svoje zaposlene delavce, če pa bo sam v »bolniškem staležu«, pa bo moral tako kot do sedaj  poslati na ZZZS bolniški list, ki ga na hrbtni strani izpolni Finančna uprava RS.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice