SAMOZAPOSLENIM IN DRUŽBENIKOM V PRIMERU KARANTENE ALI OBVEZNEGA VARSTVA OTROK PRIPADA OD 250 DO 750 EUR

SAMOZAPOSLENIM IN DRUŽBENIKOM V PRIMERU KARANTENE ALI OBVEZNEGA VARSTVA OTROK PRIPADA OD 250 DO 750 EUR

Samozaposleni, družbeniki in kmetje so upravičeni do delno povrnjenega izgubljenega dohodka, če ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi odrejene karantene na domu ali obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole. Ukrep velja od 1. septembra do 31. decembra 2020.

FURS pojasnjuje, da bo morala oseba dokazovati, da ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu (obrazložiti način opravljanja dejavnosti, zaradi katerega dejavnosti ni mogoče opravljati in organizirati opravljanja dejavnosti na domu – npr. terensko delo, delo s strankami v živo itd.).

ODREJENA KARANTENA NA DOMU
Oseba je upravičena do delnega povračila izgubljenega dohodka, če se odpravi v državo na zelenem ali oranžnem seznamu v času njegovega odhoda iz Slovenije in mu je bila ob prehodu meje pri povratku v Sloveniji odrejena karantena, ker je bila država uvrščena na rdeči seznam, ali če mu je odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo. Oseba dokazuje karanteno z odločbo ali potrdilom o odrejeni karanteni.

OBVEZNOST VARSTVA OTROK
Oseba je upravičena do delnega povračila izgubljenega dohodka zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole. Upravičen je do delnega povračila izgubljenega dohodka, če je otroku odrejena karantena ali če predloži ustrezno dokazilo, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (npr. potrdilo vrtca ali šole, da je oddelek, vrtec ali šola zaprt, razen v primeru splošno znanih dejstev – npr. šolanje na daljavo).

Zgoraj navedeno velja za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

ZNESEK DELNO POVRNJENEGA IZGUBLJENEGA DOHODKA
Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 eurov za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni zmožen opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250 eurov za 10 dni, 500 eurov za 20 dni in 750 eurov v enem mesecu. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek je oproščena vseh davkov in prispevkov.

ODDAJA VLOGE
Zavezanec mora preko eDavkov predložiti Vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka (NF-Karantena). Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Vloga se mora vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni oziroma od pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najkasneje do 31. decembra 2020.

Če bo vloga oddana:
• do 31. 10. 2020: če bo vloga vložena do tega datuma, bo nakazan denar na TRR 10. 11. 2020
• od 1. 11. do 30. 11. 2020: če bo vloga vložena v tem obdobju za november ali za oktober in november skupaj, bo nakazan denar na TRR do 10.12.2020.
• od 1. 12. do 31. 12. 2020: če bo vloga vložena v tem obdobju za december ali za december in november ali za december in oktober ali za vse tri mesece skupaj, bo nakazan denar na TRR 10. 1. 2021.

Če je oseba upravičena do mesečnega temeljnega dohodka, za isto obdobje ni upravičena do povrnitve izgubljenega dohodka zaradi karantene.

 

Sorodne objave

Novice