SAZOR – fotokopiranje avtorskih del

SAZOR – fotokopiranje avtorskih del

SAZOR – fotokopiranje avtorskih del

 

V skladu s 50. členom Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji, je SAZOR je v začetku leta začel pošiljati podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije, pozive za sklenitev licenčne pogodbe. Zakon je stopil v veljavo 25. decembra 2021, prejemniki pozivov, pa se morajo odzvati v roku dveh mesecev od prejema poziva.

Zavezanci za podpis licenčne pogodbe

Zavezanci za podpis licenčne pogodbe so vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega in posedujejo ali najemajo napravo, ki omogoča fotokopiranje, oziroma naročajo storitve fotokopiranja pri zunanjih izvajalcih.

Višina honorarja

Zavezanci so razvrščeni v tri tarifne razrede glede na število zaposlenih in njihovo izobrazbeno strukturo.

  • skupina – podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih manj kot 30% zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,
  • skupina – podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih med 30 % in 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo,
  • skupina – podjetja z glavno dejavnostjo, v kateri je po statističnih podatkih več kot 40 % zaposlenih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.

 

št. zaposlenih/podjetje I. skupina, honorar v EUR na podjetje/leto II. skupina, honorar v EUR na podjetje/leto III. skupina, honorar v EUR na podjetje/leto
1-10 4 6 12
11-50 19 27 57
51-250 75 108 320
251-500 150 220 675
501-1000 236 334 1.062
nad 1000 273 390 1.365

 Zneski so izraženi v neto vrednosti, h katerim se obračuna morebitni pripadajoči davek na dodano vrednost.

Namen zaračunavanja honorarja

 Zbrana sredstva bo SAZOR GIZ k. o. delil upravičenim imetnikom avtorske pravice.

Sporazum podjetjem za lastne potrebe omogoča fotokopiranje del iz celotnega svetovnega repertoarja v vseh jezikih. Gre za vse vrste literarnih del in za znanstvene ter izobraževalne publikacije, pa tudi za vse svetovne časopise in revije, ki jih podjetja uporabljajo pri internem informiranju, izobraževanju, tržnih in promocijskih aktivnostih in pri raziskavah in razvoju, kjer je zlasti pomembno znanstveno, tehnično in zdravstveno področje.

Vir

Sorodne objave

Novice