ŠE DO 9. MAJA JE ČAS ZA UVELJAVLJANJE OPROSTITVE MARČEVSKIH IN APRILSKIH PRISPEVKOV NA PODLAGI IZJAVE

ŠE DO 9. MAJA JE ČAS ZA UVELJAVLJANJE OPROSTITVE MARČEVSKIH IN APRILSKIH PRISPEVKOV NA PODLAGI IZJAVE

Novela ZIUZEOP-A, ki je začela veljati s 1. majem je določila nov (daljši) rok uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi IZJAVE.

Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo IZJAVO preko eDavkov po novem vložiti do 9. 5. 2020 (in NE do 30. 4.), če želijo oprostitev za marčevske (od 13. 3 .2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 4. in 20. 5. 2020. Izjavo ne pozabite oddati:

  • tisti, ki je sploh še niste oddali (ker po zakonu niste izpolnjevali kriterijev, po spremenjenem zakonu pa jih). Sem sodijo vse fizične osebe, ki niso polno zavarovane kot samozaposleni, družbeniki, kmetje. Prav tako pa tudi tisti, ki delajo krajši delovni čas, in so hkrati delno upokojeni ali koristijo straševsko varstvo. Izjavo pa lahko oddate tudi tisti, ki je do sedaj niso oddali, ker niste izpolnjevali kriterijev za oddajo izjave.
  • tisti, ki izjave niste vložili pravočasno do 30.4.2020,

Če želite zavezanci oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020, je rok za predložitev IZJAVE nespremenjen, to je do 31. 5. 2020. Opozarjamo, da FURS vedno upošteva samo zadnjo verzijo oddane izjave, razen v delu, ki se nanaša na že izplačan mesečni temeljni dohodek.

Ker se je na Finančno upravo RS obrnilo nekaj zavezancev, ki želijo vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD), ker so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali pa želijo uveljavljati neke druge področne pomoči, ki se izključujejo z uveljavljanjem MTD, je FURS pojasnil, da bo od 11. maja 2020 dalje za ta namen v eDavkih objavljena posebna IZJAVA (v papirnati obliki je ni mogoče vložiti). Na podlagi izjave bo Finančna uprava RS upravičencem izdala odločbo o vračilu sredstev.

Sorodne objave

Novice