ŠE DO 9. MAJA JE ČAS ZA UVELJAVLJANJE OPROSTITVE MARČEVSKIH IN APRILSKIH PRISPEVKOV NA PODLAGI IZJAVE

May 6, 2020 ŠE DO 9. MAJA JE ČAS ZA UVELJAVLJANJE OPROSTITVE MARČEVSKIH IN APRILSKIH PRISPEVKOV NA PODLAGI IZJAVE

Novela ZIUZEOP-A, ki je začela veljati s 1. majem je določila nov (daljši) rok uveljavljanje oprostitve marčevskih in aprilskih prispevkov na podlagi IZJAVE.

Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci morajo IZJAVO preko eDavkov po novem vložiti do 9. 5. 2020 (in NE do 30. 4.), če želijo oprostitev za marčevske (od 13. 3 .2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 4. in 20. 5. 2020. Izjavo ne pozabite oddati:

 • tisti, ki je sploh še niste oddali (ker po zakonu niste izpolnjevali kriterijev, po spremenjenem zakonu pa jih). Sem sodijo vse fizične osebe, ki niso polno zavarovane kot samozaposleni, družbeniki, kmetje. Prav tako pa tudi tisti, ki delajo krajši delovni čas, in so hkrati delno upokojeni ali koristijo straševsko varstvo. Izjavo pa lahko oddate tudi tisti, ki je do sedaj niso oddali, ker niste izpolnjevali kriterijev za oddajo izjave.
 • tisti, ki izjave niste vložili pravočasno do 30.4.2020,

Če želite zavezanci oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020, je rok za predložitev IZJAVE nespremenjen, to je do 31. 5. 2020. Opozarjamo, da FURS vedno upošteva samo zadnjo verzijo oddane izjave, razen v delu, ki se nanaša na že izplačan mesečni temeljni dohodek.

Ker se je na Finančno upravo RS obrnilo nekaj zavezancev, ki želijo vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD), ker so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali pa želijo uveljavljati neke druge področne pomoči, ki se izključujejo z uveljavljanjem MTD, je FURS pojasnil, da bo od 11. maja 2020 dalje za ta namen v eDavkih objavljena posebna IZJAVA (v papirnati obliki je ni mogoče vložiti). Na podlagi izjave bo Finančna uprava RS upravičencem izdala odločbo o vračilu sredstev.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2020 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>