ŠEST ČLANOV NAŠE EKIPE JE VPISANIH V REGISTER RAČUNOVODSKE POKLICNE SKUPINE

ŠEST ČLANOV NAŠE EKIPE JE VPISANIH V REGISTER RAČUNOVODSKE POKLICNE SKUPINE

Vzpostavljen je Register računovodske poklicne skupine. Register se je vzpostavil, da se uveljavijo pregledna merila in pogoji za opravljanje računovodskega poklica v Sloveniji. Na ta način se želi javnosti zagotoviti pregledne informacije glede strokovne usposobljenosti njihovih računovodij. Uporabniki računovodskih informacij namreč le s težavo prepoznajo kakovosten računovodski servis in kakovostne računovodje, nestrokovnost računovodij pa se lahko kaže tudi v poslovni škodi. Register računovodske poklicne skupine je torej jamstvo, da je računovodja ali knjigovodja dobro usposobljen za svoje delo.

Register računovodske poklicne skupine deluje v elektronski obliki. Podatki v registru so javni in brezplačno dostopni na spletni strani http://www.oprps.org/register. V Register računovodske poklicne skupine se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s  Pravilnikom o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini. V registru so navedeni posamezniki, ki imajo veljavne strokovne nazive v računovodski poklicni skupini. Ti pa so: knjigovodja, certificirani knjigovodja, računovodja, certificirani računovodja, certificirani računovodja specialist.

Kot certificirani računovodja specialist – strokovni vodja računovodskega servisa je v register vpisanih kar 6 članic naše ekipe: naša direktorica Ksenija Prosen, Daliborka Senič, Petra Maradin, Petra Težak, Sonja Stefančič in Katarina Hafner. S  tem smo ponovno dokazali, da je znanje vrednota katero živimo v računovodski družbi Nucleus Plus, saj se zavedamo, da lahko samo z znanjem kakovostno svetujemo našim strankam.

zajeta-slika

Sorodne objave

Novice