SID BANKA IMA NA VOLJO SVEŽA POVRATNA SREDSTVA V VIŠINI 24 MILIJONOV EVROV

SID BANKA IMA NA VOLJO SVEŽA POVRATNA SREDSTVA V VIŠINI 24 MILIJONOV EVROV

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 10. avgusta 2021 izplačalo zadnjo, 4. tranšo evropskih sredstev skladu skladov SID banki za izvajanje finančnih instrumentov FI COVID-19 v višini 16,3 milijonov evrov, od tega za posojila za RRI 1,3 milijonov evrov in za mikrokredite za MSP 15 milijonov evrov.

Z izplačilom četrte tranše je podjetjem, samostojnim podjetnikom, socialnim podjetjem in zadrugam skupaj s slovensko udeležbo še zadnjič v tem letu na voljo novih 1,9 milijona evrov za posojila za raziskave, razvoj in inovacije (RRI) ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za MSP – tako za investicije kot za financiranje obratnih sredstev.

Več informacij, pogoje pridobitve in vsa potrebna dokumentacija je na voljo na spletni strani SID banke SID.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Sorodne objave

Novice