SKLEPI O IZVRŠBI SE BODO PRAVNIM OSEBAM VROČALI LE ŠE PREKO EDAVKOV

SKLEPI O IZVRŠBI SE BODO PRAVNIM OSEBAM VROČALI LE ŠE PREKO EDAVKOV

Od 1. novembra bodo pravne osebe dobivale sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti, le še preko eDavkov. FURS vse pravne osebe poziva, da uredijo vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov.

Ali imate urejeno vse potrebno za eVročanje? Če ne uporabljate eDavkov, si priskrbite pooblaščenca za vročanje. To je lahko tudi vaš računovodja. Pooblaščenca za vročanje na FURS sporočite tako, da oddate obrazec »Vročanje-PE« v papirni obliki na pristojni finančni urad ali v elektronski obliki prek portala eDavki.

Z obrazcem »Vročanje-PE« si določite pooblaščenca za vročanje na različnih ravneh. Lahko imate splošnega pooblaščenca za vročanje, ki bo prejemal vse dokumente, ki jih vroča davčni organ. Lahko pa imate pooblaščenca za vročanje le za davke in prispevke, le za pozive zaradi nepredloženih obračunov, opomine ali za sklepe o izvršbi. Izbrani pooblaščenec za vročanje bo namesto vas prejel vse dokumente, za katere ga boste pooblastili. To velja za dokumente, ki se elektronsko vročajo in tudi za dokumente, ki se še vedno vročajo v papirni obliki.

FURS poziva vse poslovne subjekte, da čim prej sporočijo elektronski naslov za prejemanje informativnih sporočil o elektronsko odloženih dokumentih. To storijo tako, da prek portala eDavki oddajo obrazec eVrocanje-POS (Obrazec Prijava/Sprememba/Odjava).

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice