SLUŽBENO ALI ZASEBNO VOZILO?

SLUŽBENO ALI ZASEBNO VOZILO?

Nemalokrat se podjetniki sprašujejo, kaj je ugodneje – kupiti osebno vozilo na podjetje, ali za službene vožnje uporabljati zasebno vozilo. Odgovor na to vprašanje je odvisen od: cene avtomobila, stroškov njegovega vzdrževanja ter števila prevoženih kilometrov v službene namene.

Službeno vozilo

V kolikor podjetje kupi, najame ali vzame v finančni najem osebno vozilo, govorimo o službenem vozilu. Službeno vozilo se uporablja za službene vožnje (npr. obiski strank, dostava blaga, servisi,…), katere morajo biti upravičene in dokazljive s potnimi nalogi. V tem primeru so vsi stroški, ki so povezani z vozilom davčno priznani stroški. Sem spadajo stroški amortizacije, goriva, vzdrževanja oz. servisiranja vozila, zavarovanje vozila, stroški nadomestnih delov,…

Zaposleni pa lahko službeno vozilo uporabljajo tudi v zasebne namene. Uporaba službenega vozila v zasebne namene je ugodnost, od katere je potrebno obračunati boniteto. Obračun bonitete pa ne velja za samostojne podjetnike. V kolikor samostojni podjetnik uporablja službeno vozilo tudi v zasebne namene, mora iz evidence opravljenih poti izračunati razmerje med službenimi in zasebnimi kilometri. V enakem razmerju razdeli stroške v zvezi z vozilom, ki jih ima evidentirane svojih knjigah (stroške amortizacije, goriva, vzdrževanja, zavarovanja,..). Davčno priznani so stroški, ki se nanašajo na službene kilometre.

Za uporabo službenega vozila v zasebne namene se šteje tudi prevoz na delo in iz dela. Zaposlenemu, ki sam plačuje gorivo za zasebne kilometre, pripada povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela. V kolikor gorivo plačuje podjetje, zaposlenemu to povračila ne pripada.

 Višina bonitete

 Boniteta za uporabo službenega osebnega vozila v zasebne namene znaša 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila. Nabavna vrednost, ki je osnova za izračun bonitete, se v drugem, tretjem in četrtem letu zniža za 15%, v petem, šestem, sedmem in osmem letu zniža za 10%, od devetega leta dalje pa le ta znaša 10%.

Če zaposleni mesečno prevozi manj kot 500 km v zasebne namene, se nabavna vrednost zmanjša za 50% (posledično se za 50% zmanjša tudi višina bonitete).

Omenjena višina bonitete se obračuna v primeru, kadar zaposleni sam krije stroške goriva, ki ga porabi za zasebne vožnje. Če pa delodajalec delavcu zagotovi tudi gorivo za zasebne vožnje, se boniteta poveča za 25%.

Primer:

Podjetje kupi osebno vozilo, ki ga bo zaposleni uporabljal tudi v zasebne namene. Nabavna vrednost vozila je 30.000 EUR. Kakšna je višina bonitete, je odvisno od tega, koliko km zaposleni naredi v zasebne namene in kdo plačuje gorivo za zasebne kilometre.

5-3-2018-izracun

Seveda pa višina bonitete ni enaka nadomestilu, ki ga zaposleni »plača«, ker ima v uporabi službeno vozilo. V kolikor zaposleni, čigar neto plača znaša 1.500 €, prične uporabljati službeno vozilo v zasebne namene in boniteta znaša 450,00 €, bo njegova neto plača 1.290,00 € (210,00 € nižja).

Zasebno vozilo

V primeru, kadar zaposleni za službene vožnje uporabljajo zasebno vozilo, jim pripada povračilo stroškov za uporabo zasebnega vozila v službene namene – kilometrina. V skladu z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov, kilometrina, ki se ne všteva v davčno osnovo znaša 0,37 € za vsak prevožen kilometer.

Kilometrina je davčno priznana, če je ustrezno dokumentirana in dokazljiva s potnim nalogom.

Potni nalogi

Vsaka službena pot mora biti ustrezno dokumentirana in dokazljiva. To velja tako za poti, ki jih opravimo s službenim vozilom, kot tudi za poti, ki jih zaposleni opravijo z lastnim vozilom. Upravičenost službenih poti podjetje dokazuje s potnimi nalogi. Oblika potnega naloga ni predpisana, iz njega pa mora biti razvidno, kdo, kdaj in kje je opravil službeno pot ter zakaj je bila pot opravljena. Dejstvo, da je bila službena pot opravljena pa lahko dokazujemo z raznimi prilogami – parkirnimi listki, zapisniki s sestanka, delovnimi nalogi,…

Ko se boste naslednjič spraševali, kaj je za vas bolj ugodno – službeno ali lastno vozilo, vam v računovodski družbi Nucleus plus lahko naredimo izračune, ki vam bodo pomagali do optimalne odločitve.

 

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice