SOLIDARNOSTNA POMOČ

SOLIDARNOSTNA POMOČ

Zadovoljstvo zaposlenih je eden ključnih pogojev za doseganje ciljev in poslovne uspešnosti sodobnih podjetij. Za zaposlenega pa je zelo pomembno, da ob izrednih dogodkih, ob smrti bližnjih, bolezni in naravnih nesrečah, lahko računa na pomoč delodajalca. Delodajalec mu takrat lahko nudi moralno podporo, lahko pa tudi denarno podporo v obliki solidarnostne pomoči.

Od solidarnostne pomoči ni potrebno obračunati dohodnine in prispevkov za socialno varnost, če znaša:

  • v primeru smrti zaposlenega ali njegovega družinskega člana do 3.443 eur, pri čemer se za družinske člane štejejo zakonec, tudi zunajzakonski partner, ter otroci in posvojenci, ki jih mora delavec preživljati in jih tudi dejansko preživlja,
  • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni zaposlenega ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene zaposlenega, do 1.252 eur.

Ob izplačilu je zelo pomembno, da ima delodajalec ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje, da so pogoji za neobdavčitev s prispevki in dohodnino izpolnjeni.

Če je razlog za izplačilo slab gmotni položaj delavca, se znesek pomoči v celoti obdavči s prispevki in dohodnino.

Sorodne objave

Novice