Splošni pogoji varovanja podatkov

Skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana. Drugi dokumenti, objavljeni na spletnih straneh NUCLEUS PLUS d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec), se lahko reproducirajo, priobčijo javnosti, distribuirajo, dajejo v najem in predelajo, pri čemer se mora v primeru uporabe prosto dostopnih informacij javnega značaja navesti naslednji vir podatkov: »Spletna stran NUCLEUS PLUS d.o.o.«.

Upravljavec se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na teh spletnih straneh, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost, uporabniki pa  objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti upravljavec niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Informacije o upravljavcu osebnih podatkov

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

NUCLEUS PLUS d.o.o.

Brodišče 12,

1236 Trzin

Telefon: 01 530 33 80

Faks: 01 530 33 88

E-pošta: info@nucleus.si

Nameni, za katere upravljavec osebne podatke obdeluje in pravna podlaga za njihovo obdelavo

(a) Obisk spletne strani

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Upravljavec tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

akaj: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za delovanje spletne strani.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani

(b) Naročanje na e-novice

Kaj: Pri naročanju na spletne novice upravljavec poleg vaše IP številke obdeluje vaš naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec ter  datum in čas prijave.

Zakaj: Upravljavec te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novostih za področje, ki ga izberete.

Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da se od e-novic odjavite tukaj.

Pravna podlaga: Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(a) Uredbe). Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate, da upravljavec vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih za izbrano področje ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo Odjava ali pa se od e-novic odjavite tukaj.

Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, upravljavec spletnih strani ne bo pošiljal obvestil na vaš elektronski naslov, niti ne bo zbiral ali obdeloval vašega naslova elektronske pošte. Upravljavec namreč za prijavo na novice uporablja sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki izrecno soglašajo, da želijo prejemati elektronska obvestila.

(c) Pogajanja, sklenitev in izvajanje pogodbe

Kaj: Če nas boste kontaktirali za ponudbo ali sklenili z nami pogodbo bomo od vas pridobili vaše osebne podatke (ime in priimek, el. naslov, telefonsko številko in morebitne druge podatke, ki bodo potrebni za izvrševanje pogodbe (npr. vaš TRR).

Prav tako lahko obdelujemo osebne podatke drugih oseb, ki nam jih posredujete in ki so z vami v kakršnem koli razmerju in te podatke moramo obdelovati zaradi izvrševanja sklenjene pogodbe. Tako lahko obdelujemo podatke o vaših zaposlenih in drugih osebah in sicer predvsem ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, davčno številko, kraj, občino in državo rojstva, državljanstvo, prebivališče, št. TRR ipd. Kakšne podatke v tej zvezi obdelujemo je opredeljeno v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov, ki jo v tej zvezi sklenemo s stranko in kjer je tudi opredeljeno:

  • vsebine obdelave osebnih podatkov,
  • narave in namena obdelave osebnih podatkov,
  • vrste osebnih podatkov,
  • kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo,
  • pravic in obveznosti upravljavca in obdelovalca,
  • trajanje obdelave osebnih podatkov ter
  • ukrepe po prenehanju obdelave osebnih podatkov.

Zakaj: Namen pridobitve in obdelave podatkov je skleniti pogodbo ali pa izvajati sklenjeno pogodbo.  Če osebni podatki niso posredovani, upravljavec ne more skleniti pogodbe, prav tako ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Namen obdelave podatkov, ki so v kakšnem koli razmerju z našimi strankami in ki jih obdelujemo zaradi izpolnjevanja pravic in obveznosti teh oseb ali izpolnjevanju zakonskih obveznosti (plačilo davkov, prispevkov itd) je tudi v zakonitem interesu naše stranke, kakor tudi v interesu oseb, katerih podatke se obdelujejo (npr. plačilo plač, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje itd).

Pravna podlaga: Takšna obdelava predstavlja zakonito obdelavo, ker je potrebna za izvajanje pogodbe, kakor tudi za zaščito življenjskih interesov posameznikov na katere se nanašajo oziroma zaradi izvajanja zakonitih interesov in sicer izpolnjevanja zakonskih obveznosti oseb, ki posredujejo osebne podatke v obdelavo.

Koliko časa: Podatki o nasprotnih pogodbenih strankah in osebni podatki drugih oseb, ki nam jih posredujejo te osebe se hranijo celi čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5. let po prenehanju pogodbenega razmerja. Na zahtevo nasprotne stranke se lahko podatki izbrišejo prej, če je hkrati podana izjava nasprotne stranke, da se odpoveduje vsem morebitnim zahtevkom do upravljavca v zvezi z preteklimi opravljenimi storitvami.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabnik osebnih podatkov je upravljavec pri osebnih podatkih, ki se pridobijo preko spletne strani pa tudi upravljavec spletne strani.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije, razen če je drugače določeno.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Navedeno zgoraj pri različnih vrstah podatkov.

Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Kadar obdelava temelji na točki (a) člena 6(1) ali točki (a) člena 9(2) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica

Informacije glede podaje preklica privolitve pri naročanju na e-novice so navedene zgoraj.

Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali se bo prijavil na novice.

Če pri pogajanjih ali ob sklenitvi pogodbe ne bodo posredovali kontaktni podatki upravljavec takšnega posameznika ne bo mogel kontaktirati. Če ne bodo posredovani osebni podatki, ki so nujni za izvajanje določene pogodbe, se le ta ne bo mogla izvajati. nOsebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest.

Upravljanje s piškotki

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

Katere piškotke uporabljamo?

Na spletni strani se uporabljajo piškotki. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniškem sistemu preko internetnega brskalnika in uporabnikom omogoča prijaznejšo in lažjo uporabo spletne strani.

Posameznik lahko kadarkoli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani s pomočjo ustreznega nabora uporabljenega internetnega brskalnika in tako lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo prek internetnega brskalnika ali drugih sistemskih programov. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. V kolikor posameznik deaktivira nastavitve piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, pa funkcije spletnega mesta ne bodo uporabne v celoti.

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
_ga Beleži različne uporabnike in seje. 2 leti Google Analytics
_gat_gtag_UA_825513_35 Določa vir prometa ali oglaševalsko akcijo. 1 minuta Google Analytics
_gid Beleži različne uporabnike in seje. 1 dan Google Analytics
cookie_notice_accepted Beleži odločitev uporabnika pri izbiri piškotkov. 1 mesec nucleus.si
PHPSESSID Sejni piškotek ustvarjen s strani strežnika. Sejni nucleus.si
Vračam piškotke

 

V kakšnem primeru me bo upravljavec kontaktiral?

Upravljavec vas bo kontaktiral le v primerih:

  • če se naročite na spletne novice;
  • če boste posredovali povpraševanje, ponudbo ali kakršnokoli drugo pisanje, ki bo terjalo odgovor,
  • če bo to potrebno zaradi izvajanje pogodbe.

  Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje targetiranih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje upravljavec?

Upravljavec vam bo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite zgoraj navedeni naslov.

Varnost zbranih podatkov

Varnost osebnih podatkov poteka skladno z določili internih aktov upravljavca in v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Sklepno

Upravljavec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.