SPREJET 4. PROTIKORONA PAKET – OHRANJANJE DELOVNIH MEST IN SLEDILNA APLIKACIJA

SPREJET 4. PROTIKORONA PAKET – OHRANJANJE DELOVNIH MEST IN SLEDILNA APLIKACIJA

V soboto 11. julija je začel veljati četrti protikorona paket z ukrepi za ohranjanje delovnih mest in preprečitvi širjenja virusa COVID-19.  Poglavitni ukrepi se nanašajo na: podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, spremembe pri turističnih bonih ter uvedbo mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi.

Podaljšanje ukrepa čakanja na delo

Podaljša se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu od 1. julija do 31. julija 2020. Vlada bo lahko ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljšala za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) bo izplačal delno povračilo za delavca na čakanju v višini 80% nadomestila plače, ki je omejeno z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, to je 892,50 EUR. Delodajalec v obdobju koriščenja ukrepa ne sme odpustiti delavca iz poslovnega razloga ali odpovedati pogodbo o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.

Če je delodajalec napotil delavce na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo tega zakona za obdobje od 1. julija 2020 dalje, bo lahko vložil vlogo v osmih dneh od uveljavitve tega zakona, torej do 19.julija.
Povračilo nadomestila plače delavcem zaradi odrejene karantene

Ukrep povračila nadomestila plač za odrejeno karantene (za delavce, ki ne more delati od doma) velja od 11.7 do 30.9.2020. Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni:

• Delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila plače v višini 100% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.
• Delavec, ki se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu bo prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena ali delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo (do stika ni prišlo pri opravljanju dela), delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila v višini 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.
• Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene. Izjeme bodo v primerih smrti bližnjega sorodnika (zakonca, zunajzakonskega partnerja, otroka, staršev) ali rojstva otroka. V teh primerih bo delavec dobil 50 odstotkov svojega siceršnjega plačila, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače.

Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin.
Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v treh delovnih dneh od odreditve karantene obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena, in o razlogih, iz katerih mu je bila odrejena karantena. Delavec mora tudi najpozneje v treh delovnih dneh od prejema odločbe o odreditvi karantene to posredovati delodajalcu.

Delodajalec bo uveljavljal pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo bo vložil v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v tridesetih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Vlogi bo moral priložiti: kopijo odločbe o odreditvi karantene, izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu oziroma po potrebi tudi izjavo delavca o obstoju posebnih okoliščin za odhod v državo z rdečega seznama.

Spremembe pri turističnih bonih

Z Zakonom se je odpravil presečni datum 13.3.2020. Z navedeno spremembo se omogoča unovčitev bona pri vseh ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo navedene pogoje (vpis v Poslovni register Slovenije, vpis v register nastanitvenih obratov in opravljanje dejavnosti po SKD 2008, in sicer: 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 in 55.300) kadarkoli v letu 2020, in ne le na dan 13. marec 2020.

Pri ponudnikih storitev, ki po novem izpolnjujejo pogoje za unovčevanje bonov, bo mogoče bon unovčiti za storitve (nastanitve), opravljene od 11.7.2020 dalje.

Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi

Vzpostavila naj bi se mobilna aplikacija za obveščanje oseb o stikih z okuženimi z virusom SARS-CoV-2. Namestitev in uporaba mobilne aplikacije bo prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko bo posameznik potrjeno pozitiven na virus ali mu je odrejena karantena. V teh primerih bo namestitev mobilne aplikacije obvezna z vnosom naključne kode.

 

 

Sorodne objave

Novice