SPREJETE DAVČNE SPREMEMBE ZA LETO 2020

SPREJETE DAVČNE SPREMEMBE ZA LETO 2020

V Državnem zboru je bil prejšnji teden sprejet paket davčnih sprememb, katerih cilj je razbremenitev stroškov dela in s tem povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Na drugi strani pa se povečuje obdavčitev kapitala. Spremembe bodo veljale od leta 2020 dalje.

V paketu davčnih sprememb so sprememba zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, posledično pa je bila potrebna še spremembe zakona o davčnem postopku. V tokratnih informacijah predstavljamo spremembe na področju dohodnine.

Razbremenitev lestvice za odmero dohodnine in višja splošna olajšava

V dohodninski lestvici ostaja pet davčnih razredov, a se meje v vseh petih zvišujejo. V drugem in tretjem dohodninskem razredu se bo stopnja davka znižala s 27 na 26 odstotkov oz. s 34 na 33 odstotkov.

Splošna olajšava se dviguje s 3.302,70 evra na 3.500 evrov, hkrati pa se uvaja linearna dodatna splošna olajšava za vse dohodke do letne višine 13.316 evrov. Z uvedbo linearnosti in dvigom splošne olajšave naj bi bilo preprečeno, da prejemniki minimalne plače zaradi letošnjega dviga minimalne plače ne bi bili več upravičeni do najvišje dodatne splošne olajšave.

29-10-2019_1

Boniteta za zasebno uporabo službenih vozil na električni pogon

Sprejete spremembe prinašajo tudi znižanje višine bonitete za zasebno uporabo vozil na električni pogon, kar bo imelo pomembne učinke na promocijo vozil na električni pogon. Boniteta se znižuje za 1,2 odstotni točki, in sicer z 1,5 % na 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno.

Višja obdavčitev kapitala in najemnin

Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, torej od obresti, dividend in dobičkov iz kapitala, se bo zvišala s 25 na 27,5 odstotka. Enako velja za stopnjo davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. V primeru obdavčitve dobičkov iz kapitala in izvedenih finančnih instrumentov se spreminja tudi zniževanje stopnje glede na dobo imetništva, in sicer se bo v primeru dobe lastništva od pet do deset let stopnja znižala na 20 %, v primeru dobe imetništva od deset do 15 let na 15 %, v naslednjih petih letih na 10 %, po 20 letih pa se ohranja stopnja 0.

Zvišuje se tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem – s 25 na 27,5 odstotka. Po drugi strani pa se bo zvišal tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer z 10 na 15 odstotkov.

 

 

Sorodne objave

Novice