SPREMEMBA PAVŠALNIH PRISPEVKOV POPOLDANSKIH S.P.

SPREMEMBA PAVŠALNIH PRISPEVKOV POPOLDANSKIH S.P.

Osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih. Prispevki se plačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Prispevki znašajo:

Do marca 2015 od aprila 2015 dalje
Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 31,85 32,20
Pavšal za zdravstveno zavarovanje 8,18 8,18
24,54 24,54
Skupaj 64,57 64,92

 

Sorodne objave

Novice