SPREMEMBE PRI ČAKANJU NA DELO PO PKP 6

SPREMEMBE PRI ČAKANJU NA DELO PO PKP 6

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP6) je prinesel spremembe tudi pri čakanju na delo in sicer se je z novembrom povišalo povračilo nadomestila za začasno čakanje na delo.

Povračilo od novembra dalje znaša 80 % izplačanega nadomestila plače in je omejeno z višino povprečne plače v Sloveniji (v letu 2019). Delodajalci bodo po novem lahko uveljavljati tudi 100 % povračilo izplačanih nadomestil plače za november 2020 do izteka upravičenosti, če skupni znesek prejetih državnih pomoči po interventnih zakonih pri jih ne bo presega 800.000 EUR za posamezno podjetje. V navedeni znesek je všteta tudi pomoč, ki jo bo podjetje prejelo do konca upravičenosti po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE).

Delodajalec izjavi kolikšen % povračila bo uveljavljal ob oddaji vloge. Vsi delodajalci, ki so vlogo že oddali, pa bodo % povračila nadomestila plače za začasno čakanje za november in nadaljnje mesece, sporočili pri oddaji zahtevka. Pri zahtevku bodo delodajalci podpisali izjavo glede višine prejetih sredstev in se odločili ali bodo  uveljavljali 80 % ali 100% povračilo nadomestila plače. Delodajalcem zaradi spremembe ni potrebno oddajati nove vloge.

4-12-2020_sprememba-cakanje-na-delo

Ne pozabite, vlogo za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo morate oddati roku 8 dni od napotitve zaposlenega na začasno čakanje. Skrajni rok za oddajo vlog je 15. 1. 2021 in velja tudi za napotitve do 31. 1. 2021.

 Vsi delodajalci, ki so bili registrirani med 12. 2. 2020 in 1. 9. 2020, in so imeli zaposlene na začasno čakanje že pred uveljavitvijo novega zakona (ZIUOPDVE) v obdobju od 1. 10. 2020 dalje, pa lahko predložite vlogo v roku 8 dni od uveljavitve zakona, najpozneje do 7. 12. 2020.

 Vloge delodajalcev, registriranih po 1.9.2020, se zavržejo s sklepom, zoper katerega ni pritožbe. Povračila nadomestila plače se ne more uveljavljati za zaposlene v času odpovednega roka.

Sorodne objave

Novice