SPREMEMBE PRI E-RAČUNIH: UKINITEV eSLOG 1.6. IN PREHOD NA eSLOG 2.0

SPREMEMBE PRI E-RAČUNIH: UKINITEV eSLOG 1.6. IN PREHOD NA eSLOG 2.0

Od 1. 10. 2020 dalje Uprava Republike Slovenije za javna plačila ne bo več sprejemala eRačunov v standardu e-SLOG 1.6 in 1.6.1., temveč samo še e-račune v standard e-SLOG 2.0.

Nacionalni forum za e-račun je na 11. seji dne 5. 12. 2019 sprejel odločitev, da se s 1. 10. 2020 prenehata uporabljati standarda za e-račun e-SLOG 1.6 in 1.6.1. Navedeno pomeni, da bodo proračunski uporabniki po tem datumu lahko prejemali in izdajali eRačune samo v standardu e-SLOG 2.0. Uprava Republike Slovenije za javna plačila že podpira prejem eRačunov v standardu e-SLOG 2.0, kar pomeni, da je proračunskim uporabnikom že sedaj mogoče pošiljati eRačune v tem standardu.

Če še vedno izdajate eRačune v standardu 1.6 in 1.6.1, čimprej preverite pri svojem ponudniku programske opreme za fakturiranje, kdaj bo naredil prilagoditev programa ter kdaj boste dobili navodila za nemoteno delo. Dokumentacija standarda e-SLOG 2.0 je objavljena na spletni strani https://epos.si/eslog. Pravilnost sheme e-računa v standardu e-SLOG 2.0 je mogoče preveriti na spletni strani https://www.ujp.gov.si/struktura.asp?id=321.

Kot kaže pa podjetja čaka obvezna uporaba eRačunov tudi v poslovanju z drugimi gospodarskimi subjekti, ne le pri poslovanju z državo. Na ministrstvu za finance pričakujejo, da bo zakon sprejet prihodnje leto.

Sorodne objave

Novice