SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI PODJETIJ

November 12, 2019 SPREMEMBE PRI OBDAVČITVI PODJETIJ

Z letom 2020 bo prišlo pri obdavčitvi podjetij do omejitve pri zmanjšanju davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesenih davčnih izgub. Podjetja, ki ustvarjajo dobiček in so doslej znižala davčno osnovo na 0 zaradi uveljavljanja davčnih olajšav ali pokrivanja preteklih izgub, bodo po novem plačala davek.

N 6. novembra so stopile v veljavo spremembe zakonov s področja davkov in sicer: zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ter zakona o davčnem postopku. O spremembah na področju obdavčitve dela smo že pisali, novico najdete tukaj. Tokrat vam bomo predstavili glavne novosti na področju obdavčitve podjetij.

Najpomembnejša novost, ki nas čaka naslednje leto je uvedba omejitve pri zmanjšanju davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesenih davčnih izgub. Če bo imela pravna oseba dobiček za davčne namene, potem se bodo vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznale največ v višini 63% davčne osnove. To pomeni, da podjetja ne bodo mogla več znižati davčne osnove na 0 eur zaradi visokih investicij v raziskave in razvoj, investicij v osnovna sredstva, zaradi zaposlovanja določenih kategorij zaposlenih (invalidov, brezposelnih oseb), kot tudi zaradi vplačil v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in plačanih donacij. Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter v osnovna sredstva se bodo lahko kot do sedaj prenašala v naslednjih 5 davčnih obdobij, ostale olajšave bodo zniževale davčno osnovo le v letu nastanka, kar pomeni dodatno omejevanje dejanske možnosti uporabe davčnih olajšav. Enake določbe veljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.

Ker je v letu 2019 prišlo do spremembe računovodskih standardov na področju izkazovanja poslovnih najemov, se je moral temu prilagoditi tudi zakon o davku od dohodka pravnih oseb. Spremenilo se je evidentiranje odhodkov iz poslovnih najemov, po novem se iz tega naslova izkazujejo stroški amortizacije. Skladno s spremenjenim zakonom se kot davčno priznan odhodek prizna strošek amortizacije sredstva z uporabo najvišje letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dobi sredstva v poslovnem najemu. Dopolnjena določba zakona se uporablja od 1. 1. 2019 dalje, torej od začetka uporabe novih računovodskih pravil. Spremenjena računovodska pravila niso zavezujoča za mikro in majhna podjetja, le ti lahko še vedno izkazujejo stroške najemnin.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2020 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>