SPREMEMBE PRI OBRAČUNU MINIMALNE PLAČE PO 1.1.2016

SPREMEMBE PRI OBRAČUNU MINIMALNE PLAČE PO 1.1.2016

7. decembra je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači, ki iz minimalne plače izvzema nekatere dodatke, ki so bili do sedaj del minimalne plače. Po novem so iz minimalne plače izvzeti dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. To pomeni, da se bodo ti dodatki prištevali k znesku minimalne plače.

Spremembe bodo prvič veljale pri plači za januar 2016, ki se bo izplačevala februarja. Delodajalec, ki ne bo izplačeval plač skladno z zakonom, je lahko kaznovan z globo, ki znaša od 1.500 EUR do 20.000 EUR. Odgovorna oseba delodajalca lahko kaznuje z globo od 1.000 EUR do 2.000 EUR.

Sorodne objave

Novice