STE PREJELI REGRES PRED 4. MAJEM 2019?

STE PREJELI REGRES PRED 4. MAJEM 2019?

Ste prejeli regres pred 4. majem 2019? FURS bo davke in prispevke iz tega naslova vrnil na vaš račun do konca julija.

Od 4. maja 2019 dalje je regres za letni dopust do višine povprečne plače v Sloveniji razbremenjen akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Če je delodajalec izplačal regres pred omenjenim datumom, se je ne glede na višino prejemka obračunala akontacija dohodnine, nad višino 70 % povprečne plače pa tudi prispevki za socialno varnost. Tem delavcem in delodajalcem je FURS do konca junija poslal odločbe o vračilu akontacije dohodnine in morebitnih prispevkov za socialno varnost.

Vračila dohodnine in prispevkov bo FURS izvedel v zadnjih dneh julija in to na zadnji odprti transakcijski račun. Vrnjeno akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost bo prejelo 72.222 delavcev v skupni višini 11.052.340 EUR. Povprečni znesek vračila znaša 153 EUR. Vračilo bodo prejeli tudi delodajalci, ki so v zvezi z regresi izplačali prispevke za socialno varnost. Teh je 83, prejeli pa bodo vračilo prispevkov v skupni višini 193.713 EUR.

Sorodne objave

Novice