STE PRIJAVILI PLAČILNI RAČUN ALI DOHODKE V TUJINI?

STE PRIJAVILI PLAČILNI RAČUN ALI DOHODKE V TUJINI?

FURS je sporočil, da bo praviloma do 30. junija 2017 v skladu z avtomatično izmenjavo podatkov iz tujine prejel podatke o dohodkih iz tujine iz zaposlitve, plačilih direktorjem, pokojninah, lastništvu nepremičnin in iz njih izhajajočih dohodkov ter produktih življenjskih zavarovanj za leto 2016. Do 30. septembra 2017 bodo prejeli tudi podatke o finančnih računih v tujini ter obrestih, dividendah in bruto odkupih, ki so bili doseženi in pripisani na račun.

Hkrati opozarja vse osebe na njihovo obveznost prijave tujih dohodkov in plačilnih računov iz tujine. Dohodke iz tujine je namreč treba napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine oziroma najkasneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Če informativni izračun ni bil izdan, pa mora oseba sama oddati napoved za odmero dohodnine do 31. julija. Plačilne račune iz tujine pa je potrebno prijavit na posebnih obrazcih.

Vsi, ki ne bodo sami pravočasno napovedali dohodkov in prijavili računov iz tujine, bodo lahko sankcionirani. Kazni se je možno še izogniti, če se dohodke iz tujine napove po izteku predpisanega roka kot samoprijavo, najpozneje pa do začetka davčno inšpekcijskega nadzora, do vročitve odmerne odločbe ali do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.

Pri izpolnjevanju napovedi dohodkov in prijavi računov v tujini vam lahko v Računovodski družbi Nucleus plus pomagamo, lahko pa jih v dogovoru z vami tudi izpolnimo in oddamo.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice