STE PRIPRAVLJENI NA BREXIT?

STE PRIPRAVLJENI NA BREXIT?

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljevanju ZK) je 29. marca 2017 Evropski svet obvestil o odločitvi za izstop iz Evropske unije (v nadaljevanju EU). Na podlagi te odločitve bo ZK prenehalo biti članica Evropske unije s 30. marcem 2019, razen če ne bo dogovorjeno prehodno obdobje.

Ko bo ZK zapustilo EU, bo postalo tretja država. Zato se od trenutka izstopa pravila EU na področju carine in posrednega obdavčevanja za ZK ne bodo več uporabljala. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK ali izneseno iz carinskega območja EU, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih carinskih dajatev. Pri uvozu blaga iz ZK, se bo v skladu z Direktivo o DDV obračunal DDV, medtem ko bo DDV pri izvozu iz EU oproščen. Z izstopom prav tako ne bodo več veljala dovoljenja za carinske poenostavitve, ki so jih izdali organi ZK na podlagi Evropske zakonodaje.

Različna področja Evropske zakonodaje za nekatere vrste blaga predvidevajo, da njihov uvoz iz tretjih držav v EU oziroma izvoz iz EU v tretje države odobri oziroma dovoli pristojni organ države članice EU. Z izstopom bo tako potrebno pridobiti odobritve oziroma dovoljenja tudi za blago pri uvozu iz ZK v EU oziroma pri izstopu iz EU v ZK.

BREXIT bo čutiti na področju carin in carinskih postopkov, davka na dodano vrednost, uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, raznih prepovedi in omejitev ter posledično tudi pri pridobivanju raznih dovoljenj za izvoz/uvoz določenih vrst blaga. V kolikor EU in ZK ne skleneta posebnih dogovorov, navedeno pomeni daljše postopke pri dobavi blaga zaradi dodatnih administrativnih postopkov, prav tako pa bo zaradi uvoznih in izvoznih dajatev trgovanje postalo dražje kot je bilo do sedaj. Če EU in ZK ne bosta sklenila posebnih dogovorov pa bo BREXIT vplival tudi na druga področja gospodarstva: trg delovne sile, trg kapitala in nepremičnin, finančne storitve kot tudi na trg cen surovin in hrane ter druga področja.

Vsem, ki poslujete z ZK, zato priporočamo, da preverite kako bo BREXIT vplival na vaše poslovanje ter kakšne postopke boste morali izvesti, da boste lahko z ZK nemoteno poslovali. Izstop ZK iz EU bo sigurno povzročil motnje v poslovanju. Na spletni strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo GB najdete dodatne informacije za gospodarske subjekte o vplivu izstopa ZK iz EU na področje carin, posrednih davkov ter prepovedi in omejitev.

 

Povezava: https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk_withdrawal_en

Sorodne objave

Novice