STE VPISALI DEJANSKE LASTNIKE PODJETJA V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

September 10, 2019 STE VPISALI DEJANSKE LASTNIKE PODJETJA V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV?

Vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), morajo vpisati dejanske lastnike v Register dejanskih lastnikov (RDL).  Rok za predložitev je 8 dni od vpisa v Poslovni register oziroma od  nastanka spremembe podatkov. Globe za neporočanje so zelo visoke.

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta s poslovnim deležem večjim od 25% oziroma fizična oseba, ki poslovni subjekt nadzira ali jo kako drugače obvladuje.

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe (gospodarske družbe, društva, zavodi, ustanove,…), ki so vpisane v Poslovni register Slovenije. Izjeme so enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih je družbenik fizična oseba in hkrati njen edini zastopnik, in gospodarske družbe, katere delnice kotirajo na borzi. Podatki se morajo vpisati v RDL v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov (lastništva).

V RDL se vpišejo podatki o:

• pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
• dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL)

Globe za neporočanje so zelo visoke. Z globo od 6.000 do 60.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če ne vpiše v register podatkov o svojem dejanskem lastniku ter njihove spremembe. Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Vnos podatkov o dejanskih lastnikih lahko izvede zastopnik poslovnega subjekta, če je kot uporabnik prijavljen na spletnem portal Ajpes in ima kvalificirano potrdilo za elektronski podpis. Za vnos pa lahko pooblasti pooblaščenca, tudi  računovodski servis. Pri pripravi podatkov o dejanskih lastnikih in vnosom v Register dejanskih lastnikov na spletni strani Ajpes vam lahko pomagamo tudi mi. Sporočite, če želite našo pomoč.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2019 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>