ŠTEVILKO ZA DDV MORATE PRIDOBITI TUDI PREDEN PRESEŽETE 50.000 EUR PROMETA. VAS ZANIMA KDAJ?

ŠTEVILKO ZA DDV MORATE PRIDOBITI TUDI PREDEN PRESEŽETE 50.000 EUR PROMETA. VAS ZANIMA KDAJ?

Mali davčni zavezanec se imenuje podjetje ali samostojni podjetnik posameznik, ki je oproščen obračunavanja DDV, ker v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa, prav tako pa se tudi ni odločil za prostovoljno pridobitev identifikacijske številke za namene DDV.

Vendar pa morajo tudi mali davčne zavezanec v spodaj naštetih primerih, še pred opravljeno transakcijo, pridobiti posebno identifikacijsko številko za namene DDV in sicer:

  • Kadar opravi storitev davčnemu zavezancu (t.i. podjetju, samostojnem podjetju in drugi organizaciji, ki opravlja dejavnost)  s sedežem v drugi državi članice EU, za katero se šteje, da je plačnik DDV prejemnik transakcij (kupec) na podlagi neposredne obrnjene davčne obveznosti.
  • Kadar prejme storitev od davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članice EU ali izven EU, za katero se šteje, da je plačnik DDV prejemnik transakcij (kupec) na podlagi neposredne obrnjene davčne obveznosti.
  • Kadar pridobi blago znotraj EU od davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici, pri čemer je vrednost pridobitve v preteklem letu ali bo vrednost pridobitve v tekočem letu presegla 10.000 eur.V primeru, da ste mali davčni zavezanec in boste izvedli eno od zgoraj naštetih transakcij, morate oddati vlogo za pridobitev posebne identifikacijske številke za namene DDV pred opravljeno transakcijo. Vloga se oddaja prek sistem eDavki in jo lahko za vas oddamo tudi v Računovodski družni Nucleus plus.

Mali davčni zavezanci morajo redno spremljati skupno vrednost izvedenih transakcij v preteklih 12 mesecih, da preverijo, če se morajo identificirati za namene DDV.  Preverbe se morajo delati mesečno, v praksi pa se  pogosto delajo le enkrat letno ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnih obračunov.  Če mali davčni zavezanec prepozno pridobi identifikacijsko številko za DDV, mora  popravljati izdane račune in plačati zamudne obresti, lahko pa tudi kazen FURS-u.  Za naše stranke, ki se želijo osredotočiti na poslovanje, lahko preverbo opravimo  v Računovodski družni Nucleus plus.

V določenih primerih je tudi za  davčne zavezance, ki imajo v zadnjih 12 mesecih manj kot 50.000 EUR prometa, ugodneje oziroma so na trgu bolj konkurenčni, če imajo redno identifikacijsko številko za namene DDV in obračunavajo DDV.  Računovodska družba Nucleus plus vam lahko svetuje, kaj je za vas ugodneje in za vas odda vlogo za pridobitev identifikacijske številke za namene DDV ter kasneje pripravlja in oddaja obračune DDV.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice