ŠTIPENDITORJI NE POZABITE POROČATI O ŠTIPENDIJAH

September 23, 2019 ŠTIPENDITORJI NE POZABITE POROČATI O ŠTIPENDIJAH

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto poročati o štipendijah, ki jih izplačujejo. Za študijsko leto 2019/2020 lahko to storijo od 1. septembra 2019 in najkasneje do 31. decembra 2019.

Vsi subjekti v Sloveniji (podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva, …), ki izplačujejo štipendijo vsaj enemu dijaku oziroma študentu, so dolžni Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije poročati o podeljenih štipendijah. Poročanje o štipendijah je potrebno vsako leto, in sicer do konca koledarskega leta za tekoče šolsko ali študijsko leto. Podatke za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je tako potrebno oddati najkasneje do 31. 12. 2019.

Poročanje o štipendijah je potrebno opraviti preko posebne spletne aplikacije, ki je dostopna na spletni strani Javnega sklada preko povezave: https://emddsz.gov.si/iscsd_mp/app . Za prijavo v aplikacijo je potrebno imeti ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), preko aplikacije pa je nato mogoče oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi (npr. računovodskemu servisu), ki bo v vašem imenu oddala ustrezne podatke. Štipenditor mora vnesti sledeče podatke za vsakega štipendista:

 • o štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča)
 • o šolanju (kje se šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status)
 • o štipendiji.

Če podatkov ne boste poročali, vas lahko oglobijo. Globe znašajo od 300 do 600 evrov za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter 150 do 300 evrov za odgovorno osebo pravne osebe. V Računovodski družbi Nucleus plus vam lahko pomagamo pri oddaji obrazcev, lahko pa jih v dogovoru z vami tudi izpolnimo in oddamo.

Kaj pravijo o nas

 • Gordana Rađenović
  Arhi 3K

  Neznanje, nerazumevanje, fokusiranost na moj posel, premalo časa … vse to je strah pred vodenjem računovodstva. Vendar, ko sem odpirala svoj s.p., so mi nasveti in znanje Ksenije Prosen izjemno pomagali.

 • Marko Peršin, Direktor
  CDI UNIVERZUM

  Smo dolgoletne stranke družbe Nucleus plus, kar priča o našem zadovoljstvu s storitvami. Poleg nedvomne strokovnosti cenimo tudi hitro odzivnost in individualen pristop.

 • Kristina Rauter, vodja notranjih služb
  FACKELMANN d.o.o.

  Fackelmann d.o.o. je vse od ustanovitve leta 1996 stranka vašega računovodskega servisa. To je dokaz, da zelo dobro sodelujemo, in da smo s storitvami zadovoljni.

 • mag. Marjana Majerič, pomočnica direktorja
  Tehnološki park Ljubljana

  Ekipa podjetja Nucleus plus ne beleži samo poslovne dogodke, ampak nam nudi strokovno podporo in nasvete za hitrejšo rast in za doseganje zastavljenih strateških ciljev.

 • Vasja Spindler, prokurist
  KONE d.o.o.

  Ker smo podjetje v tuji lasti, je za nas izredno pomembno, da naš računovodski servis dobro obvlada pripravo poročil za tuje lastnike: Nucleus plus to obvlada odlično in pri tem nikoli ne zamuja z roki, tako da se na njih lahko 100 % zanesemo.

Vpišite iskalni niz

© 2020 Računovodska družba Nucleus Plus | Vse pravice pridržane | Izdelava: hipergo>>>