ŠTIPENDITORJI NE POZABITE POROČATI O ŠTIPENDIJAH

ŠTIPENDITORJI NE POZABITE POROČATI O ŠTIPENDIJAH

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto poročati o štipendijah, ki jih izplačujejo. Za študijsko leto 2019/2020 lahko to storijo od 1. septembra 2019 in najkasneje do 31. decembra 2019.

Vsi subjekti v Sloveniji (podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva, …), ki izplačujejo štipendijo vsaj enemu dijaku oziroma študentu, so dolžni Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije poročati o podeljenih štipendijah. Poročanje o štipendijah je potrebno vsako leto, in sicer do konca koledarskega leta za tekoče šolsko ali študijsko leto. Podatke za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je tako potrebno oddati najkasneje do 31. 12. 2019.

Poročanje o štipendijah je potrebno opraviti preko posebne spletne aplikacije, ki je dostopna na spletni strani Javnega sklada preko povezave: https://emddsz.gov.si/iscsd_mp/app . Za prijavo v aplikacijo je potrebno imeti ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), preko aplikacije pa je nato mogoče oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi (npr. računovodskemu servisu), ki bo v vašem imenu oddala ustrezne podatke. Štipenditor mora vnesti sledeče podatke za vsakega štipendista:

  • o štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča)
  • o šolanju (kje se šola, izobraževalna ustanova in program, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status)
  • o štipendiji.

Če podatkov ne boste poročali, vas lahko oglobijo. Globe znašajo od 300 do 600 evrov za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter 150 do 300 evrov za odgovorno osebo pravne osebe. V Računovodski družbi Nucleus plus vam lahko pomagamo pri oddaji obrazcev, lahko pa jih v dogovoru z vami tudi izpolnimo in oddamo.

Sorodne objave

Novice