STROŠKI PREVOZA NA DELO ZNIŽAJO DOHODNINO OD ŠTUDENTSKEGA DELA

STROŠKI PREVOZA NA DELO ZNIŽAJO DOHODNINO OD ŠTUDENTSKEGA DELA

Študentje in dijaki, ste vedeli, da lahko znižate dohodnino, če uveljavljate stroške prevoza na delo?

Dohodki študentov in dijakov za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščenega študentskega servisa ali organizacije, ki opravlja posredovanje dela, so obdavčeni z dohodnino. V davčno osnova dohodka od študentskega dela se všteva celoten prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami. Povračila stroškov (npr. nočitev, prevoz)  se vštevajo v celotnem znesku, ne glede na to, ali so izplačana študentu ali dijaku, ali pa je naročnik storitev plačal neposredno ponudniku storitev (npr. hotelu, letalskemu prevozniku).

Študentje in dijaki lahko uveljavljajo pri letni napovedi dohodnine dejanske stroške prevoza in nočitev, ki so nastali v povezavi z opravljanjem dela, in si tako znižajo dohodnino. Pri prevozu na delo lahko uveljavljajo povračilo stroškov do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od zavezančevega prebivališča. Če pa iz utemeljenih razlogov (pomanjkanje javnega prevoza, časovno neustrezen vozni red ipd.) študent ali dijak ni mogel uporabiti javnega prevoza, pa se mu kot strošek prevoza na delo prizna 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Stroški prevoza se priznajo na podlagi dokazil o njihovem nastanku. Pri uporabi javnega prevoza je dokazilo vozovnica. Če študent uporabi lastno prevozno sredstvo, pa mora davčnemu organu predložiti podatek o številu prevoženih kilometrov med prebivališčem in mestom opravljanja dela ter pisno izjavo o uporabi lastnega vozila. V vsakem primeru pa mora predložiti davčnemu organu tudi potrdilo naročnika o mestu opravljanja dela ter poročilo o prisotnosti na delu.

Obstajata dva načina uveljavljanja dejanskih stroškov prevoza. Stroške lahko študent ali dijak uveljavlja z zahtevkom že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine, in sicer tako, da na FURS do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošlje pisni zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov in dokazila. Če navedeni rok zamudi, pa lahko dejanske stroške uveljavlja najpozneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine s predložitvijo ugovora, zahtevka in dokazil.

Zahtevek za uveljavljanje dejanskih stroškov je objavljen med obrazci na spletni strani FURS. Obrazce se lahko odda preko eDavkov ali v pisni obliki na finančni urad, kjer ima študent ali dijak prebivališče.

Sorodne objave

Novice