ŠTUDENTJE Z NOVIM LETOM Z VIŠJO URNO POSTAVKO

ŠTUDENTJE Z NOVIM LETOM Z VIŠJO URNO POSTAVKO

Dobra novica za študente: z novim letom se bo minimalna urna postavka za študentsko delo povečala na 5,4 evre.

Z novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, ki jo je državni zbor potrdil konec oktobra, se je povečala bruto urna postavka za študentsko delo. Po novem bruto urna postavka ne bo smela biti nižja od 5,4 evra (trenutno 4,89 evre). Sprememba bo začela veljati 1. januarja prihodnje leto.

To pomeni, da bo moral za delo opravljeno po 1. januarju 2020 delodajalec plačati najmanj 5,4 evra bruto, kar znese 4,56 eur neto. Skupni strošek delodajalca bo znašal 7,22 evrov brez DDV oziroma 7,62 evrov z DDV. Maksimalna urna postavka za študentsko delo ni določena.

Da vas še spomnimo, kaj mora delodajalec plačati pri izplačilu po študentski napotnici. Od zneska na napotnici mora plačati naslednje dajatve:

  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 %,
  • prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %,
  • koncesijsko dajatev v višini 16,00 %.
  • dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00 %.

Dijaki in študenti so vključeni v pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zato plačujejo tudi sami prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  v višini 15,5% od bruto zneska. Študentsko delo se zato šteje v pokojninsko dobo.

5-11-2019_1-tabela

Sorodne objave

Novice