SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV IN USPOSABLJANJE BREZPOSELNIH OSEB

SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV IN USPOSABLJANJE BREZPOSELNIH OSEB

Za zaposlitev in usposabljanje brezposelnih oseb ima Zavod RS za zaposlovanje odprte številne razpise. Nanje se lahko prijavite pravne ali fizične osebe vpisane v Poslovni register Slovenije. Prijavo oddate na ustreznem obrazcu na območni enoti zavoda, kjer imate sedež. Upravičeni delodajalec na podlagi sklenjene pogodbe uveljavlja stroške z izdanim eRačunom in potrebnimi dokazili.

Spodaj vam predstavljamo nekaj aktualnih razpisov, druge pa najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju).

Javno povabilo »Zaposli.me 2016/2017«

V okviru javnega povabila »Zaposli.me 2016/2017« lahko delodajalec za neprekinjeno zaposlitev brezposelne osebe za 1 leto s polnim delovnim časom pridobi direktno subvencijo od 5.000 eur do 7.000 eur – odvisno od pogojev, ki jih izpolnjuje brezposelna oseba. Za krajši delovni čas se lahko skladno z odločbo zaposli invalida, ali osebo, ki je na zavodu prijavljena več kot 12 mesecev, in to želi. V skupino, ki je upravičena do subvencije sodijo brezposelne osebe, ki so:

–          starejše od 30 let in so prijavljene na zavodu najmanj 12 mesecev;

–          starejše od 30 let, ki imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so na zavodu prijavljene najmanj 3 mesece;

–          starejše od 50 let in so na zavodu prijavljeni več kot 6 mesecev.

Razpis je odprt do 31.7.2017. Več informacij na spodnji povezavi (https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2016-2017).

Javno povabilo »Trajno zaposlovanje mladih«

Zavod RS za zaposlovanje je za zaposlitev mladih, pred dopolnjenim 30. letom starosti, objavil javno povabilo »Trajno zaposlovanje mladih«. Do subvencije v višini 5.000 € so upravičeni delodajalci, ki za 40-urni delavnik in za nedoločen čas, zaposlijo vsaj 3 mesece brezposelno osebo mlajšo do 30 let. Upravičeni delodajalci prejmejo subvencijo v dveh delih – prvi del ob zaposlitvi, drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

Pri vključevanju v program bodo imeli, glede na poklic, izobrazbo, delovne izkušnje in veščine, prednost mladi, ki:

  • v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja;
  • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami;
  • so dlje časa prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Javno povabilo bo odprto od 12. 4. 2017 do najdlje 31. 7. 2019 oziroma do porabe sredstev. Več informacij na spodnji povezavi https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih.

Programi usposabljanja na delovnem mestu

V okviru programov usposabljanj na delovnem mestu lahko delodajalec preveri brezposelno osebo, njena znanja, izkušnje, delovne navade na konkretnem delovnem mestu in ugotovi, ali se kandidat vključuje v njihovo delovno okolje. Upravičeni delodajalec prejme povrnjen strošek usposabljanja, udeleženec pa dobi dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost. Trenutno je odprtih več programov z usposabljanjem od 100 ur do 3 mesecev:

  • Usposabljanje na delovnem mestu – mladi
  • Usposabljanje na delovnem mestu Zmorem, ker znam
  • Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito
  • Usposabljanje na delovnem mestu – 30+
  • Javno povabilo »Delovni preizkus«

 

Več o razpisih lahko preberete na spodnji povezavi https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje.

Write a Message

Your email address will not be published.

Sorodne objave

Novice