STE KONEC MARCA PREJELI INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE? NE POZABITE – ROK PLAČILA JE 29.5.2019

STE KONEC MARCA PREJELI INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE? NE POZABITE – ROK PLAČILA JE 29.5.2019

Če ste prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 3. 2019 in imate doplačilo dohodnine, ne pozabite, rok za plačilo se izteče to sredo 29. 5. 2019. Če ste podali ugovor, omenjen rok ne velja.

Omenjeni datum je natisnjen tudi na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Osebe, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložile ugovor do 29. 4. 2019, jim zneska ni treba poravnati, saj ugovor zadrži izvršitev.

Odmerjeni davek se lahko poravna v treh obrokih, če oseba odda »Vlogo za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe« Vlogi ni potrebno predložiti nobenih dokazil o dohodkih, prihrankih in premoženju zavezanca in njegovih družinskih članov. Roka za vložitev obrazca ni. Priporočamo pa, da ga zavezanec vloži čim hitreje, najbolje takoj, ko se prejme plačilni nalog, ki se ga ne more plačati v enkratnem znesku.

Vlogo se odda po pošti ali na elektronski naslov Generalnega finančnega urada, Upravi za računovodstvo in izvršbo (URI):

  • URI, Referat za terjatve in obveznosti I, Aškerčeva ulica 12, Celje 3000 ali ce.fu@gov.si (za zavezance iz pristojnosti finančnih uradov Celje, Koper, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Velenje in Dravograd)
  • URI, Referat za terjatve in obveznosti II, Koroška cesta 21, Kranj 4000 ali kr.fu@gov.si (za zavezance iz pristojnosti finančnih uradov Brežice, Kočevje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Hrastnik).

Sorodne objave

Novice